DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Ön Terbiyesi TES   247 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Deniz Mutlu ALA
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DENİZ MUTLU ALA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pamuk ve diğer selülozik liflerin, protein esaslı liflerin ve sentetik liflerin ön terbiye işlemlerini öğrenmek ve laboratuvarda ön terbiye işlemlerini yapabilecek beceriyi kazanmak.
Dersin İçeriği
Ön terbiye teknolojisi ile ilgili kavramlar, Ön terbiye işlemlerinde kullanılan makineler, Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri ve uygulamalar.Protein liflerinin ön terbiye işlemleri ve uygulamalar, Yapay liflerin ön terbiye işlemleri ve uygulamalar, Karışım liflere uygulanan ön terbiye işlemleri ve uygulamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ön terbiye teknolojisi ile ilgilikavramları öğrenir.
2) Ön terbiye işlemlerinde kullanılan yöntemlerive makineleri öğrenir
3) Farklı lif türlerine uygulanacak ön terbiye işlemlerini öğrenir
4) Ön terbiyede kullanılan kimyasal maddeleri öğrenir
5) Laboratuvar oratamında haşıl sökme, ağartma ve hidrofilleştirme işlemleriniyapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ön terbiye teknolojisi ile ilgili kavramlar Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Ön terbiye işlemlerinde kullanılan makineler Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri (Ham açma, yakma ve haşıl sökme) Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri (Ağartma) Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri (Hidrofilleştirme) Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Selülozik liflerin ön terbiye işlemleri (Merserizasyon) Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ön Çalışma Yazılı Sınav
9 Rejenere liflerinin ön terbiye işlemleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Protein liflerinin ön terbiye işlemleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Protein liflerinin ön terbiye işlemleri (Yün) Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Yapay liflerin ön terbiye işlemleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Yapay liflerin ön terbiye işlemleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Karışım liflere uygulanan ön terbiye işlemleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Karışım liflere uygulanan ön terbiye işlemleri Ön Çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ön Çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar