DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşyeri Eğitimi TEK   262 4 6 6 20

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.DENİZ MUTLU ALA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.MUTLU KURBAN1. Öğretim Grup:B
1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak. Hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini iş yerinde uygulamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bulunduğu işletmeyi tanır
2) Tekstil teknikerliği kavramlarını algılayarak çalışma alan ve sorumluluklarını kavrar.
3) Sorumluluk aldığı işlerle ilgili çözümleme yapar.
4) Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, olay ve olgulara uygun yöntem ve teknikleri uygular.
5) Çalışma alanı ile ilgili edindiği bilgileri, yöntem ve teknikleri uygular.
6) Sorumluluk alma yeteneğini kazanarak, koordinasyonu sağlar.
7) Uygulamalarda aynı meslek disiplini içerisinde ve disiplinler arasında takım çalışmasında görev yapabilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme veya kuruluşun tanıtımı. Yok Anlatım
2 Personel ile tanışma ve personelin görev sorumluluklarının anlatılması. İş yeri ile ilgili bilgi sahibi olmak. Anlatım
Gösteri
3 İdari bölümlerde ve bilgi işlem bölümünde yapılan işlerin tanıtımı. İş yeri ile ilgili bilgi sahibi olmak. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Proje Temelli Öğrenme
4 Üretim ve bakım-onarım bölümündeki işlerin tanıtımı İş yeri ile ilgili bilgi sahibi olmak. Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
5 Kalite kontrol bölümü ve satış-pazarlama bölümünün tanıtım İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
6 Araştırma geliştirme bölümünün tanıtımı İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
7 İdari bölümde iş akışına dahil olma. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Anlatım
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Bilgi işlem bölümünde verilen görevlerin uygulaması. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
10 Kalite kontrol bölümünde TSE standartlarına uygun üretim aşamalarında sorumluluk almak. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
11 Üretim bölümünde verilen görevlerin uygulaması. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
12 Bakım-onarım bölümünde verilen görevlerin uygulaması. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Satış-pazarlama bölümünde verilen sorumluluğu yerine getirme. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
14 Araştırma geliştirme bölümününde yeni model/ürün çalışmasına katılmak İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
15 İnceleme, gözlem ve yapılan işlerin raporlanması. İş yerinde verilen sorumlulukları yerine getirmek. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar