DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Proje Teknikleri II TES   276 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mutlu KURBAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MUTLU KURBAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Her öğrenci bölüm öğretim elemanları ile birlikte belirledikleri bir tekstil ürünü üretim süreçleri üzerinde araştırma yapacak ve ürün tasarımı ve üretimini gerçekleştirecektir.
Dersin İçeriği
Ürün tasarım sürecinin ortaya konulması ve tasarlanan ürünün üretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir konuyu araştırma ve üretim için gerekli kuramsal bilgilere ulaşır
2) Ürün tasarımı ve üretimi için yararlanabileceği kaynakları bilir
3) Topladığı verileri analiz eder, yorumlar ve bulguları uygun biçimde raporlaştırır
4) Araştırma projesinin sonuç ve önerilerini savunur ve bunları başkalarıyla paylaşır
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili konuların tekrarı. Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Veri toplama araçlarının geliştirilmesi Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
3 Verilerin toplanması Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
4 Üretim ve tasarım sürecinin planlanması Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
5 Malzeme araştırması Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
6 Malzeme temini Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
7 Makinelerin hazırlanması Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Üretim hazırlıkları Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
10 Üretim hattının kurulması Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
11 Proje konusuyla ilgili laboratuvar ve üretim çalışmaları Rapor ve sunum hazırlığı Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
12 Proje konusuyla ilgili laboratuvar ve üretim çalışmaları Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
13 Rapor hazırlanması Rapor ve sunum hazırlığı Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Deney / Laboratuvar
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
14 Sunum hazırlanması Rapor ve sunum hazırlığı Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
15 Sonuç ve önerilerin sunulması ve tartışılması Rapor ve sunum hazırlığı Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar