DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Güvenliği TEK   106 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Mahmut DİNGİL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAYRULLAH ÖZEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencileri iş yerinde karşılaşacakları risk etmenleri hakkında bilgilendirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma ve iş yerinde güvenli çalışma yöntemlerini kavratmak, tehlike anında güvenli hareket yöntemleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, iş güvenliği mevzuatı, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş yerinde karşılaşılabilecek risk etmenleri, ergonomi, iş ekipmanları ve güvenli kullanım, kaldırma ve taşıma işlerinde iş güvenliği, elektirkle çalışmalarda dikkat edilecek hususlar, el aletlerinin güvenli kullanımı, bakım ve onarım işlerinde güvenlik, yüksekte ve kapalı alanda güvenli çalışma, acil durum planları, sağlık ve güvenlik işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, yangın.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaralanmalarda ilk yardım uygulamalarını öğrenir.
2) Kişisel koruyucu donanımları ve kullanımını öğrenir.
3) Sağlık ve güvenlik işaretlerinin anlamlarını öğrenir.
4) Acil durumlarda ve yangın anında neler yapılacağını öğrenir.
5) Yüksekte ve kapalı alanlarda çalışırken dikkat edilecek hususlarını ve güvenli çalışma yöntemlerini öğrenir.
6) Bakım ve onarım işlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesi için dikkat edilecek hususları kavrar.
7) Elektrikle ilgili riskler ve elektrikle çalışmalarda dikkat edilecek hususları öğrenir.
8) İş ekipmanlarını tanır ve güvenli kullanımlarını öğrenir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal bilgileri kazanmak.
X
2
Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki uygulamalı bilgileri kazanmak.
X
3
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
4
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek.
X
5
Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanmak.
X
6
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takımlarda sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak.
X
7
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
X
8
Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek.
X
9
Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak.
X
10
Makine ve Metal Teknolojileri faaliyet alanlarında kullanılan bilgisayar programlarını kullanabilmek.
X
11
Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
X
12
Temel seviyede İngilizce ve mesleki terimlerin İngilizce karşılıklarını bilir.
X
13
Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.
X
14
Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
X
15
İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
X
16
Sosyal yetenekleri yasal ve etik kurallara göre kazanabilmek.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk yardım. Yok
2 Kişisel koruyucu donanımlar. İlk haftanın tekrar edilmesi.
3 Sağlık ve güvenlik işaretleri. Önceki haftaların tekrarı.
4 Acil ve yangın. Önceki haftaların tekrarı.
5 Çalışma ortamları. Önceki haftaların tekrarı.
6 Bakım ve onarım işleri. Önceki haftaların tekrarı.
7 Elektrikle ve riskleri. Önceki haftaların tekrarı.
8 Ara Sınav Genel tekrar.
9 İş ekipmanları. Önceki haftaların tekrarı.
10 Çalışma ortamı ergonomisi. Önceki haftaların tekrarı.
11 İş yeri riskleri. Önceki haftaların tekrarı.
12 İş kazaları ve meslek hastalıkları. Önceki haftaların tekrarı.
13 Çalışan hakları ve yükümlülükleri. Önceki haftaların tekrarı.
14 Kaldırma ve taşıma işleri. Önceki haftaların tekrarı.
15 İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi. Önceki haftaların tekrarı.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar