DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonomisi YOT   137 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Bilge BOZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİLGE BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretime ilişkin temel kavramları benimsemesini, bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinde temel olan ekim-dikim, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama ve hasat konularını kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinin sınıflandırılması ve önemi. Bahçe ve tarla bitkilerinin biyolojik özellikleri. Bitkilerde çoğaltma. Bitkisel üretimde toprak işleme, ekim dikim, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama, hasat.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımda üretim fonksiyonunu irdeleyebilme
2) Tarımsal üretimde optimum girdi ile maksimum geliri, farklı girdilerin optimum kombinasyonu ile minimum maliyeti, farklı ürünlerin optimum kombinasyonu ile maksimum geliri elde etmeyi kavrayabilme
3) Alternatif maliyet ilkesine göre girdilere, eşit marjinal gelirler ilkesine göre ürünlere tahsis edilecek kaynaklar konusunda karar vermeyi irdeleyebilme
4) Pazarlama ve tarımsal pazarlamanın ülke ekonomisi açısından önemini kavrayabilme
5) Tarımsal pazarlama hizmetlerini irdeleyebilme
6) Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları, aracılar ve pazarlama kuruluşlarını kavrayabilme
7) Temel mikro ve makro ekonomik kavramları kavrayabilme
8) Tarımın bir sektör olarak diğer sektörlerden farklılıklarını ve tarımın Türkiye ekonomisine yaptığı katkıları kavrayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel mikro ve makro ekonomik kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Tarım ekonomisinin tanımı ve kapsamı, Tarımın ve tarımsal üretimin özellikleri, Türkiye'de Tarım işletmelerinin genel görünümü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Tarımın Türkiye ekonomisine katkıları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Üretim fonksiyonu ve azalan verimler ilkesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Azalan verimler ilkesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 İkame ilkeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Alternatif maliyet ilkesi Eşit Marjinal Gelirler İlkesi, Nispi avantaj ilkesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Pazarlama hakkında genel bilgiler, Tarımsal pazarlama hakkında genel bilgiler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Tarımsal pazarlamada etkili olan faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Tarımsal pazarlama hizmetleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Tarımsal pazarlama hizmetleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Tarımsal pazarlama hizmetleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları, aracılar ve pazarlama kuruluşları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Tarımsal ürünlerde pazarlama kanalları, aracılar ve pazarlama kuruluşları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar