DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Ekoloji YOT   145 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Uğur KEKEÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.UĞUR KEKEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ekolojik faktörlerin incelenmesi ve tarımsal faaliyetlerin üzerine olan etkilerinin belirlenmesi.
Dersin İçeriği
Ekoloji kavramı,tarımsal ekosistemler,tarımın iklim(nem ,sıcaklık,yağış,kuraklık) ile ilişkisi,yağış ve toprak yapısının tarımsal faaliyetlerle ilişkisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ekolojinin tanımını, incelediği konuları ve eloloji biliminin sınıflandırılmasını bilir.
2) Bitkilerde ekolojik faktörlerin büyüme, verim ve kalite gibi özelliklere olan etkisini açıklar
3) Abiyotik ve biyotik faktörleri kavrar.
4) Çevre kirliliği nin tarımsal ekoloje olan etkilerini ögrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekoloji ve tarımsal ekoloji bilimine giriş Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ekolojik tanım ve kavramlar ,Ekosistem kavramı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tarımsal üretimde stres ve çevresel faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İklim ile tarım arsındaki ilişki Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 iklim faktörlerinden ışık ve sıcaklığın tarımsal faaliyetler(özellikle üretim) üzerine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kuraklık ve yağışlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Terleme(Transpirasyon) ve bitkilerin su kullanım etkinliği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Ara sınav sınav sorularının tartışılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Rüzgar ve rüzgarların tarımsal üretim üzerine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Rüzgar ve rüzgarların tarımsal üretim üzerine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Erozyon ve çeşitlerinin tarımsal üretim ve toprak verimliliğine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Fotosentez kavramının açıklanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Geleneksel tarımsal faaliyetler ve Alternatif tarım sistemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel tekrar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar