DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Sebze Yetiştiriciliği YOT   136 2 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hülya SAYĞI
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHÜLYA SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de arıcılığın durumu, kovandaki bal arılarının yaptıkları işler, arı ürünleri, nektarlı bitkiler, arı hastalıkları, tozlaşmanın önemi, organik arıcılık kurallarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak arıcılık, kovandaki bal arılarının yaptıkları işler, arı ürünleri, nektarlı bitkiler, arı hastalıkları, tozlaşmanın önemi, organik arıcılık kuralları konularına değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik tarımın Dünyada ve Türkiye'deki öneminin kavranması;
2) Organik sebze üretebilme yetisine sahip olmak;
3) Organik sebze üretiminde üretim materyalini seçebilme ;
4) Organik üretim yöntemleri vb hakkında bilgi edinimi
5) Organik işletmeleri temel ilkelere uygun olarak planlayabilme
6) Organik tarım işletmesinde sürdürülebilir sistem kurma
7) Türkiye ve dünyada geçerli yasal düzenlemelerin temel ilkeler açısından irdelenmesi;
8) Organik üretim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesine yönelik bilgi ve beceri;
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Organik tarım tanımı ve önemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
2 Temel ilkeleri: ekoloji, sağlık Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
3 Organik tarımda ilke ve kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
4 Organik tarımın dünyada ve Türkiye'de gelişimi ve bugünkü durumu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
5 Organik tarımda yasal uygulamaları öğrenmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
6 organik tarımda toprak verimliliğinin önemi ve korunması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
7 organık sıstemde toprak işleme ve yabancı ot yönetimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Organik tarımda, bitki korumanın genel ilkelerini öğrenmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
10 Organik tarım için ekim nöbeti uygulamalarını öğrenmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
11 Organik hayvansal üretim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
12 Çok yıllık türlerde organik üretim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
13 organik üretimde hasat ve sonrası süreç, organik ürün kalitesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
14 Organik üretimde hasat ve sonrası süreç, organik ürün kalitesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
15 Kontrol ve sertifikasyon, Türkiye'de geçerli yasal sistem Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar