DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımda Çevre Kirliliği YOT   253 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Uğur KEKEÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.UĞUR KEKEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin tarım-çevre etkileşiminde ortaya çıkan çevre sorunlarını anlamalarını ve çözümleri yönünde fikir üretip, karar verebilmelerini, ilgililere öneride bulunmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tarımın neden olduğu kirlilik tipleri.toprak,su,hava kirliliği, radyoaktif kirlilik etkileri ve korunma yolları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarımsal üretim-çevre sorunları ilişkilerini kavrayabilme becerisi
2) Çevre sorunlarının tarımsal ekosisteme etkilerini diğer faktörlerin etkilerinden ayırt edebilme becerisini kazanma,
3) Tarımsal faaliyetlerin çevre üzerine etkilerini bilme.
4) Çevre sorunu yaratan başlıca kirlilik kaynaklarını tanıma ve sorunların giderilmesinde öneride bulunmabilme.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım ve çevre etkileşiminin tarihi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 Tarımsal faaliyetler ve çevre kirliliği Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
3 Kirlilik tipleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Hava kirliliği ve tarıma olan etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Birincil ve ikincil hava kirletiler ve etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Su kirliliğinin tarım ve canlılar üzerine etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Konuların genel tekrarı ve tartışma Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
9 Toprak kirliliğinin tarım ve canlılar üzerine etkiler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Pestisit kullanımı ve meydana getirdiği kirliliğin tarıma ve çevreye etkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Radyoaktif kirlilik kaynakları ve tarıma olan etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Gürültü kirliliğinin tarım ve çevreye olan etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
13 Çevre sorunlarında genel çözüm yolları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Çevre etki değerlendirme (Ç.E.D) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Çevre kirliliğini önlemek için uygulanan tarımsal faaliyetler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar