DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi * IKS   404 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MURAT PÜTÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünya Ekonomisindeki gelişmeleri tarihsel bir yaklaşımla inceleyerek öğrencinin dünya ekonomisindeki günümüzdeki ve gelecekteki gelişmeleri öngörerek analiz edebilme yeteneğine kavuşturulması
Dersin İçeriği
Dünya Ekonomisinin tarihsel süreçteki genel trendlerini ortaya koyarak; ticaret, finans ve üretim odaklı analizlerinin yapılması ve yansımaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi Tanımı ve Değişen Dünya Ekonomisinde Gelişen Trendler Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
2 Piyasa Kapitalizmi, Marksizm ve Sosyalizm, İslami Ekonomiler ve Diğer bölge ekonomileri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
3 Amerika Ekonomisi: Piyasa Kapitalizmi Lideri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
4 Japonya Ekonomisi: Planlı piyasa ekonomisi ve geleneksel elementler Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
5 Fransa Dosyası: Yön Gösteren Planlama Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
6 İsveç Ekonomisi: Kriz, reform ve sosyal piyasa refah durumu Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
7 Almanyanın birleşmesi ve Avrupanın birleşmesi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
8 Ara sınav sınava hazırlık
9 Eski Sovyetler Birliği ve Rusyanın ekonomik dönüşümü Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
10 Polonya Ekonomisi ve Macaristan Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
11 Yugoslavya ve Slovenya Ekonomisi: İşçi yönetiminde Piyasa Sosyalizmi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
12 Çin Sosyalist Piyasa Ekonomisi ve Hindistan Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
13 İran Yeni Geleneksel İslam Ekonomisi Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
14 Meksika Ekonomisinin dönüşümü ve reformu Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
15 Kuzey ve Güney Kore Ekonomileri Ders kitaplarını ve notlarını okuyarak derse hazırlanma.
16-17 Final sınavı sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar