DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İlişkilere Giriş * SBUZ   102 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMARELLA BODUR ÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
This course has three primary goals: 1) to provide you with basic introductory and historical information, analytical tools and knowledge that will be useful in comprehending the complex dynamics of international relations, 2) to inspire in you an informed interest in world affairs and to prepare you to engage in debates about current developments in international politics, and 3) to help you develop your own perspective on past and current global issues
Dersin İçeriği
This course introduces you to the structures and processes of international politics and surveys the major global issues of our time. The focus of this class is both theoretical and topical. The course will provide the factual details of important historical and contemporary events and factual knowledge about central, contemporary issues surrounding international politics like cooperation and conflict, international organizations and law, globalization, integration, development, while introducing theories and approaches to explain and analyze these facts.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Döneme Bakış Anlatım ve Tartışma
2 Uluslararası İlişkilere Giriş Anlatım ve Tartışma
3 Değişen ve Gelişen Uluslararası Sistem Anlatım ve Tartışma
4 UIde Teoriler- Realizm ve Liberalizm Anlatım ve Tartışma
5 UIde Teoriler: Eleştirel Görüşler Anlatım ve Tartışma
6 Uluslararası Güvenlik Anlatım ve Tartışma
7 Terörizm Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav
9 Uluslararası Hukuk Anlatım ve Tartışma
10 Uluslararası Örgütler ve Birleşmiş Milletler Anlatım ve Tartışma
11 İnsan Hakları ve İnsani Müdahele Anlatım ve Tartışma
12 Küresel Ekonomi Anlatım ve Tartışma
13 Küresel Sorunlar: Fakirlik ve Kalkınma Anlatım ve Tartışma
14 Küresel Politika Geleceğe Bakış Anlatım ve Tartışma
15 Değerlendirme Anlatım ve Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar