DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diplomasi Tarihi I SBUZ   203 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiASLI EMİNE ÇOMU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Rönesans döneminden Birinci Dünya Savaşına kadar uzanan dönemde dünya siyasi tarihine yön veren temel gelişmeler üzerinde yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Avrupa merkez olmak üzere yaşanan siyasi ve ekonomik değişimler incelenecektir.
Dersin İçeriği
Bu ders diplomasi tarihine genel bir bakış sağlamaktadır. 15. yüzyıldan başlayarak Birinci Dünya Savaşının başlamasına kadar ittifaklar, savaşlar ve bunların nedenleri, kurumlar ve önemli dökümanlar üzerinde durarak dünyanın geçmiş 400 yıllık tarihi incelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rönesans dönemi hakkında bilgi edinir.
2) Avrupa'da modernliğin başlaması hakkında bilgi edinir.
3) Reform dönemi hakkında bilgi edinir.
4) 16. yüzyıl başında Avrupa'da önemli siyasi gelişmeler hakkında bilgi edinir.
5) Otuz Yıl Savaşları'nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi edinir.
6) Mutlak monarşinin doğuşu ve Fransa'nın yükşelişi hakkında bilgi edinir.
7) Mutlak monarşinin Rusya'da nasıl uygulandığını öğrenir.
8) Emperyalizmin ilk aşamaları hakkında bilgi edinir.
9) 18. yüzyılda küresel ekomik değişimler hakkında bilgi edinir.
10) Fransız Devrimi'nin çıkışı ve sonuçları hakkında bilgi edinir.
11) Napoleon Bonaparte döneminde Avrupa'nın yaşadığı siyasi ve ekonomik değişimleri öğrenir.
12) Avrupa'da sanayileşmenin başlaması hakkında bilgi edinir.
13) 1848 Devrimlerinin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi edinir.
14) Emperyalizmin Afrika ve Uzakdoğu'daki etkilerini öğrenir.
15) Bismarck ve onun uyguladığı politikalar hakkında bilgi sahibi olur.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Batının Zihniyeti ve Rönesans J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.269-280. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Yeni Bir Çağ J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.287-301. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Reform Dönemi J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.310-323. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Batı Avrupa'nın Siyasi Örgütlenmesi J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.331-346. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Otuz Yıl Savaşları J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.346-353. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 14. Louis ve Fransa'nın Yükselişi J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.353-360. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Rusya ve Büyük Petro J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.365-378. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Avrupa Emperyalizmin Başlangıcı J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.382-393. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Ticaret, İmparatorluk, Diplomasi ve Savaş J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.399-413. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Fransız Devrimi J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.418-428. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Napolyon Döneminde Avrupa J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.428-440. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 Endüstriyalizm J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.440-453. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Sanayileşme ve İdeoloji J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.453-469. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 1848 Devrimleri J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.476-493. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Afrika İçin Kapışma J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.520-534. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Bismark ve Avrupa J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, s.543-557. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar