DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İlişkiler Teorileri SBUZ   301 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMARELLA BODUR ÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenci, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel teoriler, tartışmalar ve sorunlar hakkında bilgilendirilir.
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenci, Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel teoriler, tartışmalar ve sorunlar hakkında bilgilendirilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası İlişkiler disiplinindeki deki temel terimleri tanımlar.
2) Uluslararası İlişkiler disiplinindeki temel tartışmaları tanımlar.
3) Uluslararası İlişkiler disiplinindeki geleneksel ve alternatif kuramları açıklar ve tartışır.
4) Uluslararası İlişkiler kuramlarının evrenselliğini tartışır.
5) Uluslararası ilişkiler kuramlarının evrenselliğini tartışır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Akademik bir disiplin olarak Uluslararası İlişkiler Scott Burchill, Andrew Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri Anlatım
Tartışma
2 Uluslararası İlişkilerde temel tartışmalar Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Giriş Anlatım
Tartışma
3 Uluslararası İlişkiler Kuramları Ramazan Gözen (der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri Anlatım
Tartışma
4 Realizm Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Realizm Anlatım
Tartışma
5 Neorealizm Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Realizm Anlatım
Tartışma
6 Liberal Yaklaşımlar I Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Liberalizm Anlatım
Tartışma
7 Liberal Yaklaşımlar II Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Liberalizm Anlatım
Tartışma
8 İngiliz Okulu Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, İngiliz Okulu Anlatım
Tartışma
9 ARA SINAV Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri Yazılı Sınav
10 İnşacılık Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Konstrüktivizm Anlatım
Tartışma
11 Marxizm Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Marxizm Anlatım
Tartışma
12 Eleştirel Kuram Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Eleştirel Teori Anlatım
Tartışma
13 Postmodernizm Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Post-yapısalcılık Anlatım
Tartışma
14 Feminist Uluslararası İlişkiler Kuramları Burchill ve Linklater. Uluslararası İlişkiler Teorileri, Feminizm Anlatım
Tartışma
15 Sömürge Sonrası Literatür Ramazan Gözen (der.), Uluslararası İlişkiler Teorileri Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Genel Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar