DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Geçiş SBUS   301 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiASLI EMİNE ÇOMU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste son dönem Osmanlı ve erken dönem Cumhuriyet tarihi incelenecektir. Öğrencilere ele alınan dönemle ilgili yeni bir bakış açısı kazandırılmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Dersin önemli bir kısmı ele alınan dönemde yaşanılan olaylar hakkında metin okumasına ve tartışılmasına ayrılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) On sekizinci yüzyıl sonunda Osmanlı İmparatorluğu hakkında genel bilgi edinir.
2) Uluslararası politikada Osmanlı İmparatorluğu'nun yeri hakkında bilgi edinir.
3) Üçüncü Selim dönemi ve Nizam-ı Cedid hakkında bilgi edinir.
4) Sultan İkinci Mahmud'un ilk yılları hakkında bilgi edinir.
5) Yunan İsyanı ve Mısır Krizi'nin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi edinir.
6) Sultan İkinci Mahmud'un uyguladığı reformlar hakkında bilgi edinir.
7) Tanzimat Dönemi hakkında bilgi edinir.
8) Kırım Savaşı ve sonuçları hakkında bilgi edinir.
9) Tanzimat Dönemi eğitim reformları hakkında bilgi edinir.
10) Sultan İkinci Abdülhamit Döneminde gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgi edinir.
11) Jöntürk Hareketinin çıkışı hakkında bilgi edinir.
12) 1908 Devriminin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi edinir.
13) Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı boyunca ve savaş sonrasındaki durumu hakkında bilgi edinir.
14) Bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu hakkında bilgi edinir.
15) Cumhuriyetin ilk on yılında öne çıkan politikalar hakkında bilgi edinir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 On Sekizinci Yüzyıl Sonunda Osmanlı İmparatorluğu Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 Uluslararası Politikada Osmanlı İmparatorluğu Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 Üçüncü Selim Dönemi ve Nizam-ı Cedid Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 Sultan İkinci Mahmud'un İlk Yılları Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 Yunan İsyanı ve Mısır Krizi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 Sultan İkinci Mahmud'un Uyguladığı Reformlar Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 Tanzimat Dönemi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Kırım Savaşı ve Sonuçları Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Tanzimat Dönemi Eğitim Reformları Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 Sultan İkinci Abdülhamit Dönemi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 Jöntürk Hareketi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 1908 Devrimi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 Bağımsızlık Mücadelesi Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Cumhuriyetin İlk On Yılında Öne Çıkan Politikalar Konuyla ilgili okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar