DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğu Avrupa'da Siyaset * SBUS   307 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFULYA MEMİŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin sosyo-politik dönüşümü, demokratikleşme ve Avrupalışma teorik yaklaşımları konularında bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu ders 1990lardan itibaren Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin sosyo-politik dönüşümünü incelemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Orta ve Doğu Avrupa'da tarihsel siyasi gelişim Detaylı haftalık okuma listesi öğrencilere ilk hafta verilecektir
2 Avrupa'da bütünleşme süreci I
3 Soğuk Savaş sonrasında Orta ve Doğu Avrupa'da sosyo-politik dönüşüm süreci
4 Avrupa bütünleşme süreci II
5 Soğuk Savaş sonrası Orta ve Doğu Avrupa'da ekonomik dönüşüm süreci
6 1990 sonrası Avrupa Birliği genişleme süreci I: Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri
7 1990 sonrası Avrupa Birliği genişleme süreci II: Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Balkanlar
8 Vize sınavı
9 Avrupa'da insan hakları, Avrupa ülkelerine yansımaları
10 Avrupa'da göçmen politikaları, çok kültürlülük tartışmaları, Avrupa ülkelerine yansımaları I
11 Avrupa'da göçmen politikaları, çok kültürlülük tartışmaları, Avrupa ülkelerine yansımaları II
12 Küresel politikalarda Orta ve Doğu Avrupa
13 Orta ve Doğu Avrupa'da sivil toplum
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16-17 Öğenci sunumları ve final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar