DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Muhasebe I * ISLS   303 5 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.JALE SAĞLAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği
Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri gibi tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler incelenerek düzenlenmeleri öğrenilecektir

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletme Ve Muhasebe Kavramları, Muhasebenin Temel Kavramları İlgili kaynaklardan okuma
2 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri İlgili kaynaklardan okuma
3 Bilanço Ve Gelir Tablosu İle Aylık, Geçici Ve Kesin Mizanlar İlgili kaynaklardan okuma
4 Muhasebe Süreci Ve Muhasebe Kayıt Hatalarını Giderilmesi İlgili kaynaklardan okuma
5 Tekdüzen Hesap Planı, Ve Hesapların Tanımı İlgili kaynaklardan okuma
6 Hesap Kavramı Ve İşleyişleri İlgili kaynaklardan okuma
7 Ara Sınav Sınava Hazırlık
8 Aktif Hesapların Kayıt İşlemleri İlgili kaynaklardan okuma
9 Pasif Hesapların Kayıt İşlemleri İlgili kaynaklardan okuma
10 Sürekli Ve Aralıklı Envanter Yöntemleri İlgili kaynaklardan okuma
11 Sürekli Ve Aralıklı Envanterle İlgili Uygulamalar İlgili kaynaklardan okuma
12 Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Ve Örnekleri İlgili kaynaklardan okuma
13 Genel Geçici Mizanın Hazırlanması İlgili kaynaklardan okuma
14 Genel Geçici Mizanın Hazırlanması İlgili kaynaklardan okuma
15 Genel Geçici Mizan İle Monografiler İlgili kaynaklardan okuma
16-17 Final Sınavı Sınava Hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar