DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dış Politika Analizi * SBUZ   302 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.ASLI ILGIT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dış ve güvenlik politikalarının oluşturulmasını açıklayan teorik yaklaşımlar ve örnek olaylar üzerinde derinlemesine durularak öğrencilerin dış politika süreçleri ve sonuçlarına ilişkin analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders, dış politika yapım sürecinin işleyişini, dış politikanın oluşturulmasında ve anlaşılmasında etkili olan iç ve dış faktörleri ve bu süreçte rol alan aktörleri incelemektedir. Bu derste, dış politika analizi teorileri ve örnek dış politika olayları karşılaştırmalı bir perspektif ile işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giris ve Doneme Genel Bakis Anlatım ve Tartışma
2 Dış Politika Nedir-Nasıl Analiz Edilir Anlatım ve Tartışma
3 Kuramsal ve Teorik Yaklaşımlar: Sistem Düzeyinde Yaklaşımlar Anlatım ve Tartışma
4 Dış Politikanın Toplumsal Kaynakları: Kültür ve Kimlik Anlatım ve Tartışma
5 Dış Politikanın Toplumsal Kaynakları: Kamuoyu Anlatım ve Tartışma
6 Dış Politikada Hükümetin Yapısının ve Siyasi Muhalefetin Rolü Anlatım ve Tartışma
7 Dıs Politika Yapımında Organizasyonel Süreç Anlatım ve Tartışma
8 Ara Sınav Sınav
9 DP Karar Alma Psikolojisi: Kişilik Anlatım ve Tartışma
10 DP Karar Alma Psikolojisi: Grup Dinamikleri Anlatım ve Tartışma
11 Devlet Dışı Aktörler II Anlatım ve Tartışma
12 Devlet Dışı Aktörler II - Anlatım ve Tartışma
13 Dıs Politika Analizinin Geleceği Anlatım ve Tartışma
14 Karşılaştırmalı Dış Politika Örnekleri Tartışma
15 Dönem Değerlendirme Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar