DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karşılaştırmalı Demokratikleşme SBUZ   304 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYÜKSEL ALPER ECEVİT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
20. yy'da gerçekleşen demokratikleşme akımlarını incelemek, demokrasi önündeki güncel sorunları detaylı olarak değerlendirmek
Dersin İçeriği
Demokrasi üzerine yazılmış kuramları karşılaştırmalı olarak değerlendirmek, farklı ülkelerdeki demokratikleşme süreçlerini ele almak üzere okumalar ve sunumlar içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel bilgileri okur ve öğrenir, teorik yaklaşımlarla düşünür.
2) Sorun belirleme ve çözme becerileri kazanır.
3) Demokratikleşme süreçlerini tanır.
4) Analitik düşünme, Ekonomik ve politik sorgulama becerileri kazanır.
5) Yazma ve araştırma becerileri kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Demokrasinin Tanımı Okuma Anlatım
Tartışma
2 Demokrasiler ve Farklılıklar Okuma Anlatım
Tartışma
3 Devletin Tanımı Okuma Anlatım
Tartışma
4 Demokrasinin Kültürel Belirleyicileri Okuma Anlatım
Tartışma
5 Demokrasinin Ekonomik Belirleyicileri Okuma Anlatım
Tartışma
6 Demokrasiye Geçiş Okuma Anlatım
Tartışma
7 Demokrasinin Yerleşmesi Okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 Çoğulcu Toplumlarda Demokrasi Okuma Anlatım
Tartışma
10 Konsosiasyonel Sistemler Okuma Anlatım
Tartışma
11 Çoğulcu Toplumlarda Seçimler Okuma Anlatım
Tartışma
12 Demokrasi ve Kalkınma Okuma Anlatım
Tartışma
13 Vaka Analizi Latin Amerika da Demokratikleşme Okuma Anlatım
Tartışma
14 Vaka Analizi: Güney Avrupa da Demokratikleşme Okuma Anlatım
Tartışma
15 Vaka Analizi: Doğu Avurpa da Demokratikleşme Okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar