DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Hakları * SBUS   310 6 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFULYA MEMİŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin uluslararası insan hakları standartları ve kurumları hakkında eleştirel düşünme ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği
Bu ders uluslararası insan hakları konularını ve kurumlarını incelemektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası insan hakları tarihsel gelişimi, teorik ve kavramsal yaklaşımlar Haftalık detaylı okuma listesi öğrencilere ilk hafta verilecektir
2 Uluslararası insan hakları sistemi ve kurumları I: Birleşmiş Milletler
3 Uluslararası insan hakları sistemi ve kurumları II: Birleşmiş Milletler
4 Bölgesel insan hakları sistemleri ve kurumları I: Amerikan Devletleri Örgütü
5 Bölgesel insan hakları sistemleri ve kurumları II: Afrika Birliği
6 Bölgesel insan hakları sistemleri ve kurumları III: Avrupa Konseyi ve AİHM
7 Bölgesel insan hakları sistemleri ve kurumları IV: Avrupa Birliği
8 Vize sınavı
9 Bireysel ve kollektif insan hakları, uluslararası standartlar I
10 Bireysel ve kollektif insan hakları, uluslararası standartlar II
11 Göçmen and mülteci hakları, uluslararası standartlar
12 Uluslararası insan hakları sistemine eleştirel yaklaşımlar I
13 Uluslararası insan hakları sistemine eleştirel yaklaşımlar II
14 Uluslararası insan hakları sistemi ve sivil toplum
15 Küresel insan hakları konuları üzerine öğrenci sunumları
16-17 Küresel insan hakları konuları üzerine öğrenci sunumları ve final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar