DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İlişkilerde İnceleme Konuları II * SBUS   420 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiÖZDEN SELCEN ÖZMELEK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı günümüzde uluslararası ilişkiler düzleminde gözlemlenen ya da bu düzleme dolaylı etkisi bulunan sorunları ve/veya konuları çözümlemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste küreselleşme, SSCB'nin dağılması ve uluslararası sisteme etkileri, kimlik-milliyetçilik, tarih yazımı ve uluslararası ilişkiler, değişen güvenlik düşüncesi, Birleşmiş Milletler sistemine göre kuvvet kullanımının hukukiliği, terörizm ve insan hakları, göç, iltica, vatansızlık, ekonomik bağımlılık, enerji güvenliği, su sorunu, nükleer sorun ve çevre sorunları gibi uluslararası ilişkiler alanının öne çıkan konuları tartışılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
X
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
X
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
X
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
X
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
X
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
X
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
X
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
X
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
X
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
X
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
X
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin İçeriği ve Yöntemi Hakkında Bilgilendirme Yok
2 Soğuk Savaşın Bitişi Kaynak okuma
3 Kimlik, Milliyetçilik, Devlet ve Sistem Kaynak okuma
4 Siyasi Tarih Disiplininin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Kaynak okuma
5 Güvenlik ve Güvenlikleştirme Kaynak okuma
6 Birleşmiş Milletler Sistemine Göre Kuvvet Kullanımı Kaynak okuma, odev
7 Uluslararası Örgütler ve Güvenlik Kaynak okuma, odev
8 Ara sınav Sinava hazirlik
9 Davranışsalcılık ve Savaş kuramları Kaynak okuma
10 Terörizm, Sanal Terör ve İnsan Hakları Kaynak okuma
11 Avrupa Birliği ve Güvenlik Kaynak okuma, odev
12 İltica ve Vatansızlık Kaynak okuma, odev
13 Ekonomik Bağımlılık Merkez-Çevre Kaynak okuma, odev
14 Enerji Güvenliği Kaynak okuma, odev
15 Su Sorunu Kaynak okuma, odev
16-17 Final Sinava hazirlik

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar