DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II UAI   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
ÖğretmenABDURRAHMAN KÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Türk inkılâbının tarihî köklerine inerek, Atatürk inkılâplarına bilinçli bir şekilde sahip çıkar.
2) 2 Türk tarihinden ve Türk millî mücadelesinden aldığı güçle devletine ve milletine sahip çıkar.
3) 3 Cumhuriyete, lâikliğe ve Türk milletine yönelik iç ve dış tehditleri doğru bir şekilde tanıyarak, bu tehditler karşısında uyanık olur.
4) 4 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir şuura sahip olur.
5) 5 TBMM´nin kurulmasında yaşanan güçlükleri bilir.
6) 6 Milli Mücadelenin zorluklarını kavrar.
7) 7 Sevr Anlaşmasının neler getirdiğini tahlil eder.
8) 8 Lozan ile elde edilen kazanımları değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Yerel yönetimler alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2
Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.
3
Alanı ile ilgili bilgilerin doğruluğu ve güncelliğini değerlendirebilir.
4
Alanı ile ilgili bilgileri saptama, tanımlama ve çözme becerisine sahiptir ve bu amaçla uygun yöntem ve teknikleri uygulayabilir
5
Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir.
6
Elde ettiği verileri yorumlayabilir değerlendirebilir.
7
Sorunları tanıyabilir, analiz edebilir.Kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.
8
Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir. Karşılaşılan sorunları çözmek için gerek bireysel gerekse ekip üyesi gibi sorumluluk alabilir.
9
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirir.
10
Sorgulayıcı ve araştırıcı olur.
11
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmış olur
12
İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip
13
Yerel yönetimlerle ilgili konularda sahip olduğu temel bilgiler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü ifade edebilir.
14
Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
15
Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
16
Alanının gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilmek.
17
Yönetim kavram ve fonksiyonları ve yöneticinin işi, özellikleri gibi konuları bilir.
18
Seçilmiş siyasal temsilcilerin otoritesi altında, toplumun genel yararını korur.
19
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma ve etik konularında yeterli bilince sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Büyük Millet Meclisi´nin açılışı ve özellikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
2 Meclisin ilk faaliyetleri ve ilk kanunlar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
3 Meclise tepkiler, dahili isyanlar, karşıt topluluklar, Milli mücadelede basın Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
4 Milli Mücadelede cepheler, güney ve güneydoğu cephesi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
5 Milli Mücadelede cepheler, doğu cephesi ve Ermeni sorunu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
6 Milli Mücadelede cepheler, Batı cephesi, ilk işgaller ve milli ordular Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
7 Düzenli ordunun kuruluşu ve milli mücadelenin finansal kaynakları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
8 Sevr Anlaşması ve Türk milleti üzerindeki etkisi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
9 ARA SINAV
10 Milli Mücadelede cepheler, İnönü I, İnönü II, Sakarya Savaşları ve Büyük Taarruz Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
11 Milli Mücadelenin siyasi tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması, Atatürk dönemi Türk dış politikası Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
12 Siyaset, eğitim, kültür, hukuk ve sosyal alanlarda devrimler Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
13 Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
14 Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik) Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. Anlatım
15 FİNAL SINAVI
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar