DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyolojiye Giriş RPD   103 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.CAHİT ASLAN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.CAHİT ASLAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, sosyal kurumları ve insanın sosyal davranışlarını eleştirel olarak gözden geçirmeyi amaçlamaktadır. İnsanın doğası ve bireyin sosyal dünyası ile ilişkisini kavramayı sağlayan alternatif görüşler mevcuttur. Fakat bu ders, belirli bir tarihsel ve modern toplumsal sorunlar araştırırken sosyolojinin özellikle tarih, politika ve hukuk gibi diğer disiplinlerle nasıl uyumlu çalıştığını göstermeyi amaçlamıştır.
Dersin İçeriği
Bu derste, sosyolojinin tanımı, alanı, yöntem ve araştırma teknikleri; sosyal organizasyon, kültür-sosyalizasyon; gruplar; tabakalaşma; demografya ve sosyal değişmeye ilişkin temel kavramların açıklanması ve incelenmesi yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, toplumsal eleştiri ve pratikle toplumsal reforma çeşitli yollardan katkıda bulunur:
2) Belirli bir toplum durumları kümesinin daha iyi anlaşılması, genellikle bize bu durumları daha iyi denetleme şansını kazandırdığını bilir.
3) Kültürel duyarlılıklarımızı arttırmanın, farklı kültürel değerlerin varlığının bilincinde olan politikalar belirlemenin bir aracının olduğunu bilir.
4) Belli politika programlarını benimsemenin doğuracağı (istendik-istenmedik) sonuçlarını inceleyebilir.
5) Grupların ve bireylerin kendi yaşam koşullarını değiştirme fırsatlarını artırarak kendi kendilerini aydınlatma olanağının varlığını görür.
6) Recognizes that groups and individuals have the possibility of self-illumination by increasing opportunities to change their living conditions
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışma ve ders hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi. Sosyolojiye Giriş dersine giriş. Hazırbulunuşluk Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Sosyal Bilimler ve Sosyoloji Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikler Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Sosyal Organizasyon-Sosyal Yapı ve Elamanları Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kültür-Sosyalizasyon, Etnisite ve Kimlik Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kategori, Grup ve Organizasyon Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tabakalaşma ve Sınıf: Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara sına Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
9 Sosyal Kurumlar Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kurum Olarak Aile-Evlilik ve Toplumsal Cinsiyet Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Sosyal Kurum Olarak Eğitim Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sosyal Kurum Olarak Ekonomi Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Nüfus ve Nüfus Dinamikleri Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Sosyal Değişme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel değerlendirme Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final sınavı Kitaptan ilgili bölüme hazırlanmak. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sezal, İhsan (2003), Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Yayınevi. Giddens, Antony, (2000), Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınları. Bauman, Zygmunt, (1998), Sosyolojik Düşünmek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Fichter, Joseph, (1993). Sosyoloji Nedir?, Konya: Toplum Yayınları. Duverger, Maurice, (1980), Sosyal Bilimlere Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi Güvenç, Bozkurt, (1984), İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi Kitabevi. Merter F.; Talas, M. (Edit.), (2010) Sosyoloji, İstanbul: Lisans Yayıncılık. Aslan, Cahit, (2005), Sosyolojiye Giriş: Kavramlar ve Kullanımları, Adana: Karahan Kitabevi. Aslan, Cahit (2004), Birey-Toplum-Devlet Kavramlaştırmasında Ara Değişken Olarak ETNİSİTE, Adana: Karahan Kitabevi