DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çizim Ve Grafik Anlatım Tekn. * P   103 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYÜKSEL ÜNLÜKAPLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Teknik ve serbest el çizimlerini öğrenmek. Projelerde üçüncü boyutu görebilme yetisi kazanarak perspektif çizme tekniğinin öğrenmek.
Dersin İçeriği
Çizim araç ve gereçlerinin kullanımı, çizgi tanımı ve özellikleri, ölçek kavramı, yazı teknikleri, doğrularla ilgili geometrik çizimler, açılarla ilgili geometrik çizimler, çokgen çizimleri, daire ve yaylarla ilgili geometrik çizimler, çember ve iz düşüm çeşitleri ve yöntemleri, görünüşler, kesit alma, ölçülendirme ilkelerinin öğretilmesi. Perspektifle ilgili bilgilerin verilmesi. Perspektif tiplerinin öğretilmesi. perspektif çizimini kolaylaştırıcı işlemlerin anlatılması, ölçü ve esas nokta yöntemine göre perspektif çizimini öğrenme. Perspektiflerde gölge çizimini öğrenme ve proje perspektiflerini çizme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çizim malzemelerinin, Çizim kalem ve kağıtlarının tanıtılması. Cetvel, gönye, kalem, pergel, şablon, pistole, rapido kalem tanıtımı kullanımı. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmakonulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
2 Çizgi elemanları, çizgi tiplerinin teknik ve serbest el çizimi,T cetveli ve gönye yardımıyla paralel doğruları çizme,Teknik yazı ve rakam genel bilgisi. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
3 Açılarla,Çember ve teğet doğrularla ilgili geometrik çizimler, Yaylarla teğet birleştirme çizimleri, oval çizimleri, elips çizimi, spiral çizimi, evolent eğrisi çizimi. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
4 çılarla,Çember ve teğet doğrularla ilgili geometrik çizimler, Yaylarla teğet birleştirme çizimleri, oval çizimleri, elips çizimi, spiral çizimi, evolent eğrisi çizimi. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
5 Ölçek genel bilgi, tanım ve önemi.Grafiksel anlatım teknikleri ve çizimi. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
6 Ağaç görünüş çizimleri İnsan, otomobil görünüş çizimleri. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
7 izdüşümün anlatılması ve izdüşüm çizimler Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
8 Ara Sınav Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
9 İzdüşümün anlatılması ve izdüşüm çizimler Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
10 İzdüşümün anlatılması ve izdüşüm çizimler. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
11 perspektif tiplerinin anlatılması ve paralel perspektiflerin çizilmesi Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
12 Cisimlerin aksonometrik, izometrik, dimetrik perspektiflerinin çizimi.kesit alma tekniklerinin öğretilmesi ve çizimleri. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
13 Cisimlerin aksonometrik, izometrik, dimetrik perspektiflerinin çizimi.kesit alma tekniklerinin öğretilmesi ve çizimleri. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
14 Cisimlerin aksonometrik, izometrik, dimetrik perspektiflerinin çizimi.kesit alma tekniklerinin öğretilmesi ve çizimleri. Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
15 Öğrenilen yöntemlere göre alan perspektifi çizmek Anlatılan konulara çalışmak ve örnek çizimler yapmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar