GEOLOGY ENGINEERING

Bachelor's Degree - Faculty Of Engıneerıng


General Information

Department of Geology was established in 1977 named as "Department of Earth Science" within the Basic Sciences Faculty at Cukurova University. The department accepted students in the same year and had its first graduates in 1981. The department joined to the Engineering and Architecture Faculty under the law of Higher Education in 1982. Department of Geological Engineering is a four year degree program providing modern education and training. The medium of teaching is Turkish.

Length of Programme & Number of Credits

4 Year - 240 ECTS

Feature & Definition

Department of Geology carries out a curriculum to educate students to become geologists who can understand and relate the formation, evolution and life on our Earth and other planets, employ the traditional sciences to derive a holistic picture of the development of Earth, search and manage the natural resources in an environmental friendly way, and design critical facilities which have become necessary for urbanization and industrial development derived by population increase. In this respect, along with the fundamental and theoretical sciences, additional courses such as engineering ethics, computer and field applications are offered. In this program, graduates of our department gain ability and courage to solve geological problems in line with fundamental and applied sciences.

Mode of Study

Full Time

Head of Department

Prof. Dr. ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ

ECTS / Course Catalog Coordinator

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Erasmus Coordinator

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Internship Coordinator

Prof. Dr. SEDAT TÜRKMEN

Orientation Staff

Arş.Gör.Dr. Emine ŞEKER ZOR

Goals

Jeoloji Mühendisliği bölümünün amacı; çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren, bilgi üreten, araştırmalar yapan ve yayınlayan, özellikle doğal kaynakları araştıran, jeoloji ile ilgili her türlü teknik problemi güncel bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, doğanın anlaşılmasına katkı sağlayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilecek nitelikte jeoloji mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca, lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim vermek; öğretim elemanı yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve yayın yapmak, toplantılar düzenlemek, proje yapmak; mezunlarla iletişim halinde olmak ve bölgesel problemlerin çözümüne katkı sağlamak ve bazı kurum-kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Objectives

1. Lisans öğrencilerine yerbilimlerinin temel esasları ile birlikte matematik, fizik ve kimya gibi temel bilgileri kazandırarak, jeoloji ve mühendislik problemlerini anlamalarını, çözüm üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak, 2. Yaratıcı düşüncenin özendirilerek, bağımsız ve özgün araştırma yeteneğinin lisans ve lisansüstü programlarında geliştirilmesi, 3. Çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması, 4. Doğada jeolojik olarak gelişen problemlerin (deprem, heyelan, tsunami, aktif volkanlar, sıvılaşma, zemin sorunları vb.) oluşturduğu sorunlara karşı etik sorumluluk çerçevesinde halk sağlığı ve güvenliğinin korunması kapsamında öğrencilerin toplumsal bilinçle eğitilmesi, 5. Doğal kaynakların (metalik madenler, fosil yakıtlar, jeotermal sahalar, su vb.) bilimsel ve teknik yöntemlerle ortaya çıkartılmasını sağlamak, 6. Öğrenim sürecinde yaşam boyu eğitim ve sürekli yenilenme alışkanlığının aşılanması, 7. Hızla gelişen bilgi çağını yakından izleyebilen güncel ülke ve dünya sorunlarına çok boyutta pozitif yaklaşabilen bireyler yetiştirilmesi, 8. Temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmış gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Specific Admission Requirements

Placement through a centralized national university placement examination (ÖSYS). Student Selection and Placement Centre (ÖSYM) is responsible to place students according to their ÖSYS scores.

Qualification Awarded

Level of Qualification

Bachelor's

Qualification Requirements of Graduation

To be successful in this program, students are required to successfully complete all the courses to meet a minimum of 240 ECTS credit requirement and have a minimum of GPA of 2.00/4.00.

Access to Further Studies

The graduates of this program are eligible to apply for admission to graduate studies in same field or related areas if they pass the evaluation process designated according to the regulations of "Çukurova University Graduate Education and Examination Committee", which includes ALES, general point of average, and the interview.

Internship

20 days Institution Training

Applied Course

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

Work Placement

15 days Field Training

Double Major, Additional Major & Exchange Possibilities

Double major and subspeciality opportunities ava

Employment Opportunities

Our students graduated at the end of 4 years of education; General Directorate of Mineral Research and Exploration, State Hydraulic Works, Etibank, Iller Bank, General Directorate of Environment, Turkish Electricity Authority, Turkish Coal Works, General Directorate of Mining Affairs, Turkish Petroleum, Petroleum Office, Earthquake Research Institute, State Ports, Airports, Cement Factories, Ceramic Industry, Glass Industry, Private Mining Companies, Engineering Firms, Municipalities, Geological Survey-Ground and Drilling Companies, Highway and Dams Special Firms.