Jeoloji Mühendisliği

Lisans Programı - Mühendislik Fakültesi


Temel Bilgiler

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1977 yılında Temel Bilimler Fakültesi içinde Yerbilimleri Bölümü adı altında kurulmuştur. Kurulduğu yıl ilk öğrencilerini almış ve 1981 yılında da ilk mezunlarını vermiştir. 1982 yılında YÖK Yasası ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü olarak Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, modern eğitim ve uygulama veren dört yıllık lisan programı olup öğrenim dili Türkçe´dir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Jeoloji Mühendisliği, yerkürenin ve diğer gezegenlerin oluşumunu, evrimini ve yaşamla ilişkisini kuran, geleneksel bilimleri kullanarak bütünsel bir resim içinde bunlara uygulayan, mühendislik biliminin kurallarını değerlendirerek yeraltı ve yerüstü kaynaklarının araştırılmasını, çevreyle dost şekilde işletilmesini gerçekleştirebilen ve nüfus artışına bağlı olarak artan şehirleşme, sanayileşme için gerekli büyük sanat yapıları için yer seçimi ve projelendirilmesinde aktif rol oynayan donanımlı bireyler yetiştiren bir bölümdür. Bu amaca yönelik olarak temel ve teorik bilimlerin yanısıra mühendislik etiği, bilgisayar ve arazi uygulamalarının verildiği bir eğitim-öğretim programı uygulamaktadır. Bu program içerisinde Jeoloji Mühendisliği Bölümü mezunları temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde jeolojik sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÜLVİ CAN ÜNLÜGENÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. MUSTAFA AKYILDIZ

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. SEDAT TÜRKMEN

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Emine ŞEKER ZOR

Amaç

Jeoloji Mühendisliği bölümünün amacı; çağdaş ve uluslararası niteliklerde eğitim veren, bilgi üreten, araştırmalar yapan ve yayınlayan, özellikle doğal kaynakları araştıran, jeoloji ile ilgili her türlü teknik problemi güncel bilimsel yöntemleri kullanarak çözebilen, doğanın anlaşılmasına katkı sağlayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilecek nitelikte jeoloji mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca, lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim vermek; öğretim elemanı yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve yayın yapmak, toplantılar düzenlemek, proje yapmak; mezunlarla iletişim halinde olmak ve bölgesel problemlerin çözümüne katkı sağlamak ve bazı kurum-kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Hedef

1. Lisans öğrencilerine yerbilimlerinin temel esasları ile birlikte matematik, fizik ve kimya gibi temel bilgileri kazandırarak, jeoloji ve mühendislik problemlerini anlamalarını, çözüm üretmelerini ve uygulamalarını sağlamak, 2. Yaratıcı düşüncenin özendirilerek, bağımsız ve özgün araştırma yeteneğinin lisans ve lisansüstü programlarında geliştirilmesi, 3. Çok disiplinli takım çalışmalarının yaygınlaştırılması, 4. Doğada jeolojik olarak gelişen problemlerin (deprem, heyelan, tsunami, aktif volkanlar, sıvılaşma, zemin sorunları vb.) oluşturduğu sorunlara karşı etik sorumluluk çerçevesinde halk sağlığı ve güvenliğinin korunması kapsamında öğrencilerin toplumsal bilinçle eğitilmesi, 5. Doğal kaynakların (metalik madenler, fosil yakıtlar, jeotermal sahalar, su vb.) bilimsel ve teknik yöntemlerle ortaya çıkartılmasını sağlamak, 6. Öğrenim sürecinde yaşam boyu eğitim ve sürekli yenilenme alışkanlığının aşılanması, 7. Hızla gelişen bilgi çağını yakından izleyebilen güncel ülke ve dünya sorunlarına çok boyutta pozitif yaklaşabilen bireyler yetiştirilmesi, 8. Temel ve uygulamalı bilim dalları çerçevesinde sorunları bilimsel yaklaşımla çözebilme yeteneği ve cesaretini kazanmış gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler Ölçme Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan verilen yerlestirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

20 İş günü kurum stajı, 10 gün kamp stajı

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

10 gün kamp stajı

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Maden Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği

İstihdam Olanakları

4 yıllık eğitim sonunda mezun olan öğrencilerimiz ; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Etibank, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri, Petrol Dairesi, Deprem Araştırma Enstitüsü, Devlet Limanları, Hava Alanları, Çimento Fabrikaları, Seramik Sanayi, Cam Sanayi, Özel Madencilik şirketleri, Mühendislik Firmaları, Belediyeler, Jeolojik Etüd-Zemin ve Sondaj Şirketleri, Otoyol ve Baraj Yapan Özel Firmalar.