Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Lisans Programı - Spor Bilimleri Fakültesi


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü, 1987’de lisans, 1991’de yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na dönüştürülmüştür. Yüksekokulumuz 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Bilimleri Fakültesi olmuştur. Fakültemiz Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan öğrenciler ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarında öğretmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında idareci ve antrenör, spor kulüplerinde antrenör, monitör ve kondisyoner, askeri kuruluşların spor ile ilgili birimlerinde uzman ve turizm sektöründe spor koordinatörü ve animatör olarak görev yapabilmektedir. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde çift anadal ve yandal programlarında uluslararası değişim için ERASMUS, ulusal değişim için FARABİ program uygulamaları yapılmaktadır. Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünün temel amacı Milli Eğitim ve özel okullara Beden eğitimi öğretmeni yetiştirmektir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Programda kuramsal ve uygulamalı alan dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri okutulmaktadır. Bölüm öğrencileri 4 yıllık eğitimin sonunda en az 240 AKTS (European Credit Transfer System) kredilik ders ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda stajlarını iki yarıyılda tamamlayarak mezun olabilirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. SELCEN GÖKTÜRK KORKMAZ ERYILMAZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. CEM YOKSULER YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. CEM YOKSULER YILMAZ

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. SİBEL VURAL

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. CEM YOKSULER YILMAZ

Amaç

Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün temel amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim-öğretim kurumlarına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir.

Hedef

Beden eğitimi ve Spor öğretmenliği mesleğinin gerekliliklerini kavramış, mesleki bilgi ve becerileri ile ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini farklı öğrenme ve öğretme ortamlarında uygun ve etkili olarak kullanabilen, alan içinde farklı spor dallarında temel eğitim verebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen öğretmenler yetiştirmek.

Kayıt Kabul Koşulları

YKS - TYT 'den ilgili yıldaki yönetmelikte belirtilen puanı almış olmak ve Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavında başarılı olmak.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı mezunları “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak atanmaktadırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamak ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Staj

Staj bulunmamaktadır. Bölüm öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda iki yarıyıl Öğretmenlik Uygulaması dersini tamamlarlar.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler arasında Öğretmenlik Uygulaması, Cimnastik, Atletizm, Yüzme, Takım sporları (Futbol, Basketbol, Hentbol, Voleybol), Raket Sporları (Badminton, Masa Tenisi, Tenis), Doğa Sporları (Oryantring, Trekking), Halk Oyunları, Halk Oyunları, Ritim Eğitimi ve Dans yer almaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Öğrencilerin iş yerleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar olduğu için, iki yarıyıl Öğretmenlik Uygulaması dersi altında staj yaparak eğitim almaktadırlar.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift anadal ve yandal programlari vardir

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim-öğretim kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olarak çalışabilirler.