Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Eğitim)

Ön Lisans Programı - Adana Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Programın Amacı:Çok hızlı gelişim ve değişim gösteren Telekomünikasyon sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek için günümüzde önem kazanan iletişim teknolojileri hakkında yeterli bilgi, beceri ve problem çözme gücüne sahip, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, elektronik ve haberleşme alanında yeterli bilgi ve bu bilgileri uygulama becerisine sahip, sektördeki değişimlere göre kendisini geliştirebilecek yapıya kavuşmuş ara eleman olarak yetiştirilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programımızda öğrencilerimiz; Dijital - Analog Haberleşme kavramları, Telefon Santrallerinin çalışması, Abone bağlantılarının yapılması, Faks ve Modem cihazlarının çalışması, Bilgisayarlar arası haberleşme, Yüksek Frekans teorisi ve uygulaması, Haberleşme cihazlarının tamir edilmesi, Sayısal - Anolog elektronik bileşen ve devreleri, Mikroelektronik Devrelerin temel kavramları, Osilatör-Yükselteçler ve Geri Besleme devre sistemleri, Telekominikasyon sinyallerinin ve verilerinin aktarılmasında kullanılan devre ve sistemler konularında bilgi ve beceri sahibi olurlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. MAHİR CAN KAÇAR

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. AHMET KARAKUŞ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör.Dr. AHMET YÜCEL

Staj Koordinatörü

Abdülvahap SAYGIN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. AHMET KARAKUŞ

Amaç

Elektronik-Haberleşme teknolojisi alanında mühendis ile teknisyen arasında teknisyenden daha çok teorik bilgiye ve mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip ara eleman yetiştirmektir.

Hedef

Elektronik iletişim, bireysel haberleşmeden toplu haberleşmeye, sanayi ve ticari alanda, reklâm sektöründe ve eğitim sektöründe son yıllarda çok hızlı gelişim göstermektedir. Elektronik iletişimin yeni teknolojilerle gelişmesi ve yaygınlaşması kaliteli iş gücüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik iletişim teknolojilerinde ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, analitik düşünebilen ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa kabul ve kayıt şartları Türk Yükseköğretim mevzuatı kapsamında yapılmaktadır.Programa %60 meslek lisesi alan mezunu öğrenciler sınavsız olarak, %40 sınavla öğrenci kabul edilirler. Boş kalan kontenjanlara ile standart lise mezunları yükseköğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yerleştirilirler. Yerleştirme ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kayıt şartları yükseköğretime giriş sistemi ile aynıdır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ alanında ön lisans diploması verilir. Verilen bu diploma derecesi, Avrupa Yeterlilikler Çercevesi kapsamında beşinci seviye eğitim düzeyine karşılık gelmektedir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Elektronik Haberleşme Teknikeri

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı öğrencileri, dikey geçiş sınavıyla , Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Öğretmenliği, Meteoroloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Telekomünikasyon Öğretmenliği, Uzay Mühendisliği.. gibi dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Staj

1.sınıf bittikten sonra 30 iş günü olarak yapılacaktır. Staj Yapılacak işyerinde en az mühendis ya da tekniker bulunmalıdır. Staj yapılabilecek işyerleri: Elektronik, Elektrik, Kontrol ve Otomasyon, Bilgisayar,Tıp Elektronikği,Haberleşme gibi konularda çalışan işyerleridir.

Uygulamalı Ders

Staj ve İş yeri eğitimi hariç programdaki derslerin %65'i teorik ve uygulamalıdır. Derslerin uygulamalı bölümlerinde laboratuvar ve atölye çalışmaları yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda 3+1 eğitim modeli uygulanmakta olup dördüncü yarıyılda isteyen ve şartları sağlayan öğrenciler programın yönlendirdiği bir işyerinde İş Yeri Eğitimi yapabilmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Öğrenciler ERASMUS programı ile yurtdışı eğitim alma imkanına sahiptir.

İstihdam Olanakları

Bu program mezunlarının iş alanları ve çalışma olanakları oldukça geniştir. Mezunlar; elektronik ve haberleşme teknolojilerinin üretildiği, transfer edildiği, satıldığı ve pazarlandığı pek çok özel sektör ve kamu kurumlarında çalışabilmektedirler. Program mezunlarının iş bulma olanaklarının yoğun olduğu sektörler aşağıda sıralanan alanlarda vardır. Ülkemizde ve yurt dışında hızla büyüyen telefon ve internet sektöründe hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşları, Savunma sanayinin elektronik haberleşme birimleri, Kamu ve özel Televizyon-Radyo sektörü, Mobil haberleşme (GSM) şirketleri, Uydu haberleşme sektörü, Bilgi iletimi ve dağıtımıyla ilgili üretim, bakım ve onarım veren her türlü sektör, Hava, kara ve deniz taşımacılığı hizmeti veren kuruluşların radar birimleri.