Uluslararası İlişkiler (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü 2000 yılında İ.İ.B.F. bünyesinde kurulmuş olup Uluslararası İlişkiler anabilim dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında 2009 yılında öğrenci almaya başlamıştır. Eşit ağırlık puanıyla öğrenci almakta olan bölümümüz; hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve iktisat alanlarından çeşitli dersler içeren disiplinler arası yaklaşıma sahip bir eğitim vermektedir. Bunlara ek olarak bölümümüz, Avrupa’daki üniversiteler ile yapmış olduğu çok sayıda ikili antlaşmalar sayesinde, öğrencilerimize eğitimleri boyunca Erasmus Değişim ve Staj Programları ve Farabi Değişim Programı’ndan faydalanma imkânı sunmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Lisansüstü eğitimlerini yurtdışındaki sayılı üniversitelerde tamamlamış olan akademik kadrosuyla Çukurova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, ülkemizdeki diğer uluslararası ilişkiler bölümlerinden kendini farklı kılmaktadır. Öğrencilerimiz Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma yeteneğine kavuşmaktadır. Karşılıklı etkileşime dayalı eğitim anlayışına sahip olan bölümümüzde dersler; sadece öğretim üyelerinin ders anlattığı ve öğrencilerin dinlediği bir biçimde değil, bireysel olarak veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmaya yönelik sunum, münazara ve ödevler gibi tekniklerle işlenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. MARELLA BODUR ÜN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. YÜKSEL ALPER ECEVİT

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. AYŞE DUYGU TANRIVERDİ

Amaç

Anabilim dalının temel amacı, öğrencileri uluslararası ilişkiler alanında eğitmek; araştırmada yaratıcılıkta ve girişimde sürekli yenilik yaratarak anabilim dalı öğrencilerinin ve akademik kadronun başarılarını en üst seviyeye ulaştırıp araştırma yönetiminde istenen seviyelere ulaşmaktır.

Hedef

Anabilim dalının temel hedefi, öğrencilerin akademik ve profesyonel isteklerini gerçekleştirebilmeleri için farklı, açık fikirli, sorgulayan, düşünmeye teşvik edici, katılımcı ve kapsayıcı bir eğitim programı yaratmaktır. Kendini araştırmaya, eğitime ve danışmanlığa/rehberliğe adamış dinamik bir öğrenci profili oluşturarak öğrencilerin mezun olduktan sonraki hayatlarına akademik desteği sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Uluslararası İlişkiler tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak, Uzmanlık Alan Dersleri ve Seminer hariç 21 kredi ve 42 AKTS'yi sağlamak ve Çukurova Üniversitesi yüksek lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Zorunlu staj yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulmalı ders zorunluluğu yoktur.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda zorunlu iş yeri eğitimi zorunluluğu yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Anabilim dalı öğrencileri, Erasmus değişim programından faydalanabilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklar, uluslararası örgütler, üniversiteler, özel şirketler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok ulusal ve uluslararası kurumda görev alabilmektedir.