Muhasebe (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Anabilim Dalı tarafından kurulmuştur. Anabilim dalına bağlı Muhasebe Yüksek Lisans Programı disiplinler arası bir program olarak eğitimini yürütmektedir. Muhasebe içi ve muhasebe dışı bilgilerden yararlanılarak ulusal ve uluslar arası boyutlarda finansal raporlamanın yapılması, muhasebe kayıtlarının doğru şekilde yapılarak güvenilir finansal tablolar elde edilmesi, muhasebe ile yakınsamanın sağlanması, muhasebeden yararlanarak gereksiz finansal külfetlerden kurtulunması vb. amaçları güden programın eğitim dili Türkçedir.

Programın Süresi ve Kredisi

Yıl - AKTS

Özellik ve Tanım

"Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AZMİ YALÇIN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Bu programın amacı, muhasebe sektörü için sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip yöneticiler yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.

Hedef

Muhasebe Tezli Yüksek Lisans Programı, güncel teori ve uygulamaları temel alan ders programıyla ve bu programda ders verecek uzman öğretim kadrosuyla söz konusu amaca ulaşmaya çalışacaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Muhasebe (Tezli YL) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu program toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, uzmanlık alan dersleri, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

"Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. "

Staj

Staj dersi yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda iş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus, Farabi ve Mevlana olanakları bulunmaktadır.

İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında kendilerine yer bulmaktadırlar. Yüksek Lisans programlarından mezun olan öğrencilerimiz, Kamu kurumları ile firmaların Muhasebe birimlerinde, Denetim, Muhasebe, Mali Müşavirlik, Finansal Danışmanlık vb. firmalarda; Muhasebe elemanı, Denetim elemanı, Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir gibi pozisyonlarda çalışabilmektedirler.