Organik Tarım

Ön Lisans Programı - Yumurtalık Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Organik Tarım Programı, tarımda sürdürülebilirlik ilkesinin bir yansıması olan organik tarım üretim ilke ve felsefesini anlayıp uygulayabilen "Organik Tarım Teknikeri" yetiştiren bir programdır. Tarımsal üretim faaliyetleri insan varlığının korunması ve devamında vazgeçilmez bir ekonomik etkinlik olmasına rağmen bu faaliyetlerin yapılmasında doğal denge gözetilmemesi nedeniyle tarımsal üretim kanağı doğa artık ihtiyaçlarımıza cevap veremez olmuş hatta insan varlığına zarar verecek düzeyde risk arzetmeye başlamıştır. Bu aşamada her alanda ihtiyaçlarımızıgidermek için kullandığımız kaynakların (doğa) özelliklerini koruyan üretim ilke ve felsefesine yani sürdürülebilir ekonomik faaaliyetlere ihtiyaç duyulmuş ve tarımsal faalyetler de bu anlamda yeniden ele alınmıştır. Sonuç olarak doğaya canlı varlıklara ve insana dost üretim sistemleri olan Organik Tarım Üretim Yöntemi benimsenmeye başlanmıştır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Organik Tarım Programı öğrencilerini doğaya, canlı varlıklara ve insana dost üretim sistemleri olan "Organik Tarım Üretim İlke ve Felsefesi'ni" teorik ve uygulamalı eğitimlerle eğiten ve onlara "Organik Tarım Teknikeri" ünvanı kazandıran bir programdır. Programa her yıl 25 öğrenci alınmaktadır.Program kapsamında organik bitkisel ve hayvansal üretim yöntemi, üretilen ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi HÜLYA SAYĞI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HÜLYA SAYĞI

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HÜLYA SAYĞI

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi HÜLYA SAYĞI

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. BİLGE BOZ

Amaç

Organik tarım programının amacı tarımsal faaliyetlerin yapılmasında doğaya, canlı varlıklara ve insana dost üretim yöntemini benimseyip uygulayabilen ara eleman işgücünün yetiştirilmesidir.

Hedef

Sürdürülebilirlik ilkesi kapsamında tarımsal üretim faaliyetlerinin yapılması sürecinde mevcut tarımsal üretim kaynaklarını korumak, iyileştirmek ve geliştirmek için "Organik Tarım Üretim İlke ve Felsefesi'ni" uygulayabilen yetişmiş işgücünü yetiştirmek

Kayıt Kabul Koşulları

Organik Tarım Programına lise ve dengi okul mezunu olanlar arasından, ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Organik Tarım Programına Merkezî Yerleştirme Sınavında TYT puan türünden yeterli puanı alan adaylar, ÖSYM’ce yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilir. Organik Tarım Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde öğrenci işleri birimi tarafından yapılır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Organik Tarım Önlisans Programında iki yıllık eğitim süresince 120 AKTS'lik ders alınması, tüm dersleri başarı ile tamamlayan endüşük notu DD olan FD, FF ve NA notu olmayan, Genel Not Ortalaması (GNO) en az 2,00 olan ve 30 günlük işyeri uygulama yaz stajını yapan öğrenciler mezun olabilirler. Bu belirtilen şartları taşımayan öğrenciler mezun olamaz. Organik Tarım Önlisans Programında başarılı olan öğrenciler, “Organik Tarım Önlisans Programı Diploması” alırlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göre yöneticiliğe kadar yükselebilir. Ayrıca; *Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilir veya, *DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası "Ziraat Mühendisi" ünvanı alır.

Staj

Organik Tarım Programı kapsamında öğrencilere verilen uygulama ve teorik derslerdeki bilgilerin, 30 iş günü süresince özel ve kamu işletmeleri ile organik tarım alanıyla ilgili kurumlarda iş yeri uygulamalı yaz stajında yaşayarak deneyimledikleri, iş gücüne katılım öncesinde öğrencilerin yaşadığı iş deneyiminin değerlendirildiği bir bir derstir.

Uygulamalı Ders

Programda verilen mesleki alana yönelik verilen tüm derslere ait uygulamalı eğitimler Yumurtalık MYO'nun içerisindeki sertifikalı organik tarım uygulama alanında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Organik Tarım Programı kapsamında öğrencilere verilen uygulama ve teorik derslerdeki bilgilerin, 30 iş günü süresince iş yeri uygulamalı yaz stajında yaşayarak deneyimledikleri, iş gücüne katılım öncesinde öğrencilere iş deneyimi ve gerçekte ne yapabildiklerini kendileri ve bağımsız üçüncü bir taraf tarafından değerlendirildiği bir süreçtir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Mevlana. Farabi ve Erasmus öğrenci staj ve eğitim değişim programları ile yurtiçi veya yurtdışı deneyimleyebilirler.

İstihdam Olanakları

Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri. Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.