Ebelik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Ana Bilim Dalı 2005-2006 eğitim-öğretim yılında açılmıştır. Yüksek lisans programına; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Ebelik bölümü mezunları kabul edilir. Program; ilk 2 yarıyıl ebelik alanında lisansüstü düzeyde bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik zorunlu ve seçmeli dersler ile 3. ve 4. yarıyılda alanı ile ilgili tez hazırlama dönemini kapsamaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Ana Bilim Dalı yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir programdır. Ebelik Anabilim Dalı; yüksek lisans mezunu ebe yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Program, temel tıp bilimleri, ebelik mesleği ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planlarında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu çerçevede ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip uzman ebe yetiştirilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere ebelik alanında yüksek lisans diploması verilir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi BURCU AVCIBAY VURGEÇ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MELİKE ÖZTÜRK

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi BURCU AVCIBAY VURGEÇ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Ayseren ÇEVİK

Amaç

Ebelik bilgi ve becerilerini profesyonellik içerisinde liderlik özellikleriyle artırabilen, hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan, multidisipliner ekiple işbirliği içerisinde hizmet sunabilen, ebelik uygulama ve gelişmesindeki süreçte sürekli olarak ebelik araştırmalarını geliştirebilen, eğitim ve yönetim becerilerine sahip uzman ebeler yetiştirmektir.

Hedef

Hizmet verdiği gruba bütüncül olarak yaklaşan; gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını korumak, yükseltmek ve geliştirmek için gerekli ebelik hizmetlerini planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen; bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda aile planlaması hizmetlerini yürütebilen; multidisipliner sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve sorumluluklarını yerine getirebilen; ebelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilen; tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran profesyonel ve uzman ebeler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Öğrenciler dersin içeriğine göre Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile Aile Sağlığı Merkezleri’nde uygulama yapmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Hasta başı uygulama, saha çalışmaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Bu program çift anadal/yan dal/ ortak program içermemektedir.

İstihdam Olanakları

Uzman ebeler, kamu ve özel sektörde olmak üzere sağlık kuruluşlarında uzman ebe olarak, sağlık yüksekokulları ve sağlık bilimleri fakültelerinin ebelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.