Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Günümüzde hızla gelişen ve değişen dünyamızda; bireylerin üniversitelerden yeterli ve kaliteli mesleki eğitimi almış ve beraberinde güçlü bir sosyal kimlik kazanmış olarak mezun olmaları gelecekte tercih edilmelerinde kaçınılmaz bir gerekliliktir. Çukurova Üniversitesi gerek kaliteli akademik kadrosu ve eğitim altyapısı ile gerekse sunduğu sosyal ve kültürel imkânlarıyla bunu sağlayabilecek birikim ve deneyime sahip ülkemizdeki köklü üniversiteler arasındaki yerini almıştır. Kozan Meslek Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesine bağlı olarak açılmış ve 1993-1994 yılında eğitim ve öğretimine başlamıştır. Geçici olarak yüksekokula tahsis edilen binada eğitim-öğretimine devam etmiş, 2000-2001 eğitim öğretim döneminde, toplam 7300 m² kapalı alana sahip olan kendi binasına taşınmıştır. Yüksekokula ait olan bu binada eğitim öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için her türlü olanak sağlanmıştır. Bugün ana binasında eğitimini sürdüren yüksekokulda sekiz programda programda iki yıllık (önlisans) eğitimi verilmektedir. Bu programlardan biri olan Muhasebe ve Vergi Bölümü'ne bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı öğrencilerine verilen güncel ve çağdaş eğitim öğretim faaliyetlerine paralel olarak program mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile fakültelere geçip dört yıllık eğitimlerini tamamlayarak kendi adlarına Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik büroları açabilecekleri gibi önlisans mezunu olarak varolan bu bürolarda çalışabilir, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında alanlarıyla ilgili çalışabilme imkanı bulabilmektedirler.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Muhasebe; finansal nitelikteki bilgileri kayıtlama, sınıflama, özetleme, analiz, ve yorumlama yoluyla işletme ile ilgili kişilerin karar vermelerinde iletişimi sağlamaktadır. Muhasebe işlemlerinin daha doğru, hızlı ve düzenli, daha az personelle yapılması amacıyla çağımızın vazgeçilmez aracı olan bilgisayarları bu doğrultuda kullanabilen öğrenciler mezun edilmektedir. Programımızda teorik ve uygulamalı eğitim öğretim yapılarak öğrencilerin mesleki gelişimi sağlanmaktadır. Yaz stajı ile mesleki bilgiler pekiştirilmektedir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programımızın yoğun eğitim öğretim dönemini başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin bir çoğu alanıyla ilgili bürolarda, kamu ve özel dektörde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki işletmelerin muhasebe departmanlarında istihdam edilme imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde fakültelere geçiş yapabilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Ahmet Turan ÖZHUY

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Ahmet Turan ÖZHUY

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. Ahmet Turan ÖZHUY

Amaç

Programın amacı; çağdaş eğitim öğretim faaliyeti ile hizmet sektörünün gereksinim duyduğu muhasebe konusunda yetişmiş ara elemanları yetiştirmek, öğrencilerimizin girişimcilik ruhunu geliştirerek kendi işyerlerini kuracak bilgi ve beceriyle donatarak ulusal ve uluslararası programların yürütüleceği bir altyapı oluşturmaktır.

Hedef

Güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve sorgulayıcı değerlere sahip, yenilikçi bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler bölüme "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Önlisans Derecesi

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık İİBF girebilmektedir. 2 yıllık mezunu olarak KPSS ön lisans sınavına girerek yeterli puanı aldığı durumda memur olarak atanabilmektedirler.

Staj

Öğrencilerimiz; "Yaz Stajı" olarak adladırılan stajlarını otuz işgünü olacak şekilde serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik büroları ile özel ve kamu kesimindeki kurum ve kuruluşların muhasebe departmanlarında staj yapabilmektedirler.

Uygulamalı Ders

paket programlar üzerinden çalışma

İş Yeri Eğitimi

Serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik bürolarında, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında stajlarını yapmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitenin Erasmus, Farabi Ve Mevlana programlarından yararlanabilir.

İstihdam Olanakları

Program mezunlarımız; serbest muhasebeci mali müşavirlik, yeminli mali müşavirlik bürolarında, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev istihdam alanı bulabilmektedir.