Seracılık

Ön Lisans Programı - Karaisalı Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Sebze Yetiştiriciliği ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Organik Yetiştiriciliği konularında kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek ara eleman yetiştirilmesine yönelik olarak teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Seracılık Programı 2 yıllık programda, öğrenciler ilk yıl genel tarım dersleri, 2. yılda ise ağırlıklı olarak yazlık ve kışlık sebze yetiştiriciliği ile süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda uygulamalı dersleri alırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Çukurova, iklim ve konum özellikleri itibari ile açıkta ve örtüaltında yetiştiriciliğin modern yöntemlerle gerçekleştirildiği bir bölgedir. Yüksek okul bünyesinde bulunan üretim ve araştırma amaçlı uygulama alanı ve seralar, çok sayıda sebze ile süs bitkileri tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesine olanaklar sağlamaktadır. Programda 1 doçent ve doktoralı 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. Programda sebze ve süs bitkilerinin yetiştiriciliği ve üretim tekniklerini bilen ve pazarlama yeteneğine sahip ara elemanlar yetiştirilir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Uygulamalı derslerde öğrenciler birebir üretimin içinde yer almaktadırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Yüksek verim ve kalitede sebze ve süs bitkileri üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Hedef

Yüksek verim ve kalitede sebze ve süs bitkileri üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip, kamu ile özel sektörün AR-GE destek ve diğer personel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda ön lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavlarına (DGS) girerek eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

30 iş günü. Öğrenciler üniversitelerin Ziraat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin park ve bahçeler birimleri gibi kamu kurumları yanında özellikle sebze ve süs bitkileri üretimi yapan şirketlerde, fide-fidancılık sektöründe ve seralarda staj yapma imkânına sahiptirler.

Uygulamalı Ders

Uygulama derslerde çeşitli sebze ve süs bitkileri yetiştiriciği yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Seracılık Programından mezun olan öğrenciler; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı merkez ve taşra teşkilatları, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, belediyelerin park ve bahçeler birimleri gibi kamu kurumları yanında özellikle sebze ve süs bitkileri üretimi yapan şirketlerde, fide-fidancılık sektöründe ve seralarda çalışma imkânına sahiptirler.