Radyo, Televizyon ve Sinema (Tezsiz) (II. Öğretim)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde faaliyet gösteren Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü altında yer alan Radyo ve Televizyon, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri, Fotoğrafçılık ve Grafik, Sinema bilim dallarını içermektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

1 Yıl - 60 AKTS

Özellik ve Tanım

Radyo ve Televizyon, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri, Fotoğrafçılık ve Grafik, Sinema bilim dallarında lisansüstü öğrencilerin akademik açıdan etik kurallara bağlı kalmaları, bilimsel araştırma yöntemlerini çalışmalarında uygulamaları ve bu doğrultuda uluslararası yeterliliklere sahip, çalışmaların üretilmesi Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programının başlıca özelliklerini oluşturmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUZAFFER SÜMBÜL

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. ÖZGÜR İLKE ŞANLIER YÜKSEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. Özge Deniz ÖZKER

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ

Amaç

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel ilkeler ve etik değerlere bağlı, radyo, televizyon ve sinema alanına giren konuları ele alan bilimsel bir uzmanlaşmayı, bu alanda kariyer planlayan öğrencilere radyo televizyon ve sinemaya dair teorik bilgiyi aktarmayı hedeflemektedir.

Hedef

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel araştırma yöntemleri ve bilimsel etik kuralları doğrultusunda, mesleki uzmanlığını zenginleştirmek/arttırmak isteyen öğrencilere alana dair kuramsal bilgi ve birikimi aktarmayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

1)Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü için lisans diplomasına sahip olmak, 2)Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet notunun %50’si, yazılı ve/veya mülakat sınavı ve/veya çalışma dosyası/başvuru dosyası inceleme sonucu ortalamasının %50’si alınarak hesaplanır. 3) Yabancı dil koşulu aranmamaktadır. 4)Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde; adayın lisans not ortalaması ve bir yazılı ve/veya mülakat sınavı ve/veya çalışma dosyası/başvuru dosyası inceleme esas alınır. 5) Tezsiz yüksek lisans programlarında lisans mezuniyet notunun %50’si, yazılı ve/veya mülakat sınavı ve/veya çalışma dosyası/başvuru dosyası inceleme sonucu ortalamasının %50’si alınarak hesaplanır. Mülakat sınavı çevrimiçi teknolojileri kullanılarak da yapılabilir. 6)Yüksek lisans giriş puanı 65 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Radyo, Televizyon ve Sinema Tezsiz Yüksek Lisans Programı iki yarıyıl olarak planlanmıştır. Müfredat toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az 9 ders ve bir Dönem Projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bir üst kademeye geçiş yoktur.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş yeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus Değişim Programı bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler radyo televizyon ve sinema alanında çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.