Fizyoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

"Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans" programı, insan vücudunun normal çalışma mekanizmalarını sistematik yaklaşımla inceleyen bir programdır. Bu program çerçevesinde, öncelikle hücre-doku düzeyinde işleyiş irdelenip sistemlerin çalışma mekanizmaları teorik ve pratik yaklaşımla incelenir. Sistemlerin etkileşimleri ve sonuçta sağlıklı bir insanın nasıl hayatına devam ettiği bilgileri bu eğitimle kazandırılır. Bu çerçevede uygulamalı eğitimler ile doğru bilgiye ulaşabilme yeteneği, laboratuarda araştırma kültürü ve bağımsız araştırma yapabilme yetkinliği kazandırılır. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

İnsan vücudunun çalışma prensibini sistematik bir yaklaşımla vererek mekanistik düşünceyi kavratmak ve araştırma metodolojisi ile güvenilir bilgiye ulaşmayı öğrenciye kazandırmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ŞEREF ERDOĞAN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. KEREM TUNCAY ÖZGÜNEN

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Fizyoloji konusunda temel bilgileri özümseyerek sentez yapabilme yeteneğine sahip, sorgulayan, araştıran bilim insanlarının yetiştirilmesini sağlamak.

Hedef

İleri düzeyde fizyoloji bilgisi ile donanmış, yeni bilgilere ulaşma yolunu bulabilen kişilerin yetişmesini sağlayarak akademik dünya, sanayi ve araştırma sahalarına yetkin eleman olarak istihdam edilmesinin önünü açmak

Kayıt Kabul Koşulları

1) Lisans diplomasına sahip olmak veya lisans mezuniyet aşamasında olmak, 2) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak, 3) ALES yerine geçebilecek, ALES taban puanına karşılık, YÖK tarafından belirlenen GMAT, GRE ve benzeri sınavlardan eşdeğer taban puanı almış olmak, 4) Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden anabilim dalınca belirlenmiş dilde en az 50 puan olmak kaydıyla enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak veya Üniversite Rektörlüğü tarafından yaptırılacak yüksek lisans başvuru yabancı dil sınavından Senato tarafından belirlenen asgari başarı puanını almış olmak kaydıyla enstitü kurulu tarafından belirlenen puanı almak gerekir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilim Uzmanlığı

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. Kesintisiz olarak doktora programına devam eden öğrencilerden ALES puanı istenmemektedir.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber kurum veya şirket AR-GE departmanlarında araştırıcı olarak çalışabilmekte, ön lisans programlarında eğitimci olarak pozisyon bulabilmektedirler.