Su Ürünleri Temel Bilimler (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Su Ürünleri Temel Bilimler programı Deniz Biyolojisi, Balıkçılık Temel Bilimleri ve İç Sular Biyolojisi olmak üzere üç bilim dalından oluşmaktadır. Anabilim dalı bünyesinde 7 Profesör, 4 Doçent, 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Su Ürünleri Temel Bilimleri’nin çeşitli alanlarında ileri derecede uzmanlaşan personelimiz bu alanda eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Deniz ve içsularda sucul canlıların sistematiği, dağılımı, ekolojisi, biyolojisi, populasyon dinamikleri, bu ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı ve yönetimi, kirleticilerin doğal ve deneysel ortamlarda canlılara etkisinin belirlenmesi, ekosistemin, nesli azalan ve yayılımcı türlerin izlenmesi, coğrafi bilgi sistemi, uzaktan algılama, algal biyoteknoloji, genetik gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar denizde ve civarımızdaki iç sularımızda, fakültemize ait deniz ve içsu araştırma istasyonlarımızda ve laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Program sucul ortamlar konusunda detaylı eğitim veren nadir bölümlerden biri olup, laboratuarların donanımı ve araştırma teknelerinin varlığı ile birçok eş programlardan ayrılmaktadır. Öğrenciler kendi isteklerine göre Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalında veya ilgili diğer Anabilim Dalı yüksek lisans derslerini kapsayan geniş bir seçmeli ders portföyünden alacakları dersleri seçme imkânına sahiptir. Böylece, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla su ürünleri temel bilimler alanındaki problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek düzeyde yetişmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. CEM ÇEVİK

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. FATMA ÇEVİK

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. SİNAN MAVRUK

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. LEYLA USLU

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. FATMA ÇEVİK

Amaç

Sucul doğal ekosistemin sürdürülebilir kullanımı için Su Ürünleri Temel Bilimler alanında ekolojik bakış açısına sahip araştırmacı ve uzmanların yetiştirilmesidir.

Hedef

Deniz Biyolojisi, İç Sular Biyolojisi veya Balıkçılıkta Temel Bilimler alanındaki teorik ve uygulamalı bilgileri bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ışığında uzmanlık düzeyinde geliştirerek, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve sucul kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmayı sağlayacak araştırmalar yapıp; sektörün ulusal ve uluslararası düzeyde gereksinim duyduğu modern bilgi, beceri ve tekniklere ulaşan ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen yüksek lisans mezunları yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Yüksek Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Su Ürünleri Temel Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yüksek lisans programı sonunda asgari 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış ve konusunda tezini hazırlayıp, Jüri karşısında tezini başarıyla sunmuş öğrenciler, tezli Yüksek lisans diploması alarak, "Su Ürünleri Yüksek Mühendisi" derecesine sahip olurlar.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda halihazırda staj programı yoktur.

Uygulamalı Ders

Bazı derslerin laboratuvar ve/veya bilgisayar paket programlarında uygulaması vardır.

İş Yeri Eğitimi

Saha çalışmaları, laboratuvar uygulamaları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları KPSS´den gereken puanı almaları durumunda kamuda Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerde çalışabilmektedir. Özel sektörde ise, Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmeleri, İşleme fabrikaları, özel laboratuvar, araştırma ve proje şirketlerinde, Sivil Toplum Kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ayrıca Üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.