Astronomi ve Astrofizik (Tezli) (Disiplinlerarası)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Astronomi ve Uzay Bilimleri programı; Astronomi ve Uzay Bilimleri alanındaki bilgi ve becerilerle donatılmış, temel fizik ve matematik bilgilerini alanında kullanabilen, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden, etik değerleri ve çağdaş bilimsel düşünceyi özümsemiş, hayatın gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş astronomlar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Temel Bilimler, Astronomi ve Uzay Bilimlerinden biri olarak cisimlerin yapı, evrim, hareket ve karşılıklı etkileşimlerini araştıran bilim dalıdır. Öncelikle, Astronomi ve Uzay Bilimleri Eğitim Programı, bu araştırma ve araştırmaları yapabilmek için bilginleri yetiştirmek için nitelikli eğitim ve öğretim vermeyi amaçlamaktadır. İlk dört yarıyıl boyunca programın toplam sekiz yarıyılından itibaren temel olarak Fizik, Matematik ve Kimya dersleri hakimdir. İleri astronomi ve astrofizik dersleri programın son dört yarıyılında yer almaktadır. Program teorik ve uygulamalı dersleri içermektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. AYSUN AKYÜZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. NAZIM AKSAKER

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. NAZIM AKSAKER

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. BEKİR YİĞİT YILDIZ

Amaç

Amaç : Astronomi ve Uzay Bilimleri alanında özgün, yaratıcı düşünceye sahip özgüvenli bireyler yetiştirmek ve disiplinlerarası çalışmaları geliştirmektir. Hedefler : 1. Bilimsel ölçütlere mutlak uyum 2. Evrensellik 3. Saydamlık, titizlik 4. Özgün düşünce ile çözüme odaklılık 5. Paylaşımcılık 6. İşbirliğini özendirmek.

Hedef

Astronomi ve Astrofizik Yüksek Lisans Öğreniminin hedefi, öğrencinin bilimsel bir araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Lisans derecesine sahip olunması.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Uzman "Astronom ve Astrofizikçi" unvanı ile Astronomi ve Astrofizik alanında Yüksek Lisans derecesi verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

İş temelli öğrenme bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları bulunmamaktadır.

İstihdam Olanakları

Astronomi ve Astrofizik programında yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler, aynı veya benzer alanlardaki programlarda doktora yapabilirler. Diğer taraftan, öğrenciler, projelerde ve diğer resmi kurum veya özel sektörlerin araştırma merkezlerinde (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Doğu Anadolu Gözlemevi, Diğer Üniversitelerin Gözlemevleri, Özel Okul ve Kolejler, ASELSAN, TAI, ROKETSAN, TÜBİTAK, TÜBİTAK UZAY, HAVELSAN, TUSAŞ, Emniyet, Askeriye, Diyanet, Sivil Havacılık, Meteoroloji) astronom, uzman araştırmacı, uzman, bilirkişi veya gece gözlemcisi olarak görev yapabilirler.