Bahçe Bitkileri

Doktora Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Ziraat Mühendisleri veya Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve organik yetiştiriciliği konularında seçim yaparak doktora düzeyinde eğitim yapabilmekte ve o konuda uzmanlaşmaktadırlar.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Bahçe bitkileri alanında faaliyet gösteren üniversite, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte bilim doktoru düzeyinde uzmanların yetiştirilmesi; doktora programında bahçe bitkileri alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme, bahçe bitkileriyle ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yenileme; bahçe bitkileriyle ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamda önderlik yapma ve sorunları çözebilme özelliklerine sahip mezunların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SEVGİ PAYDAŞ KARGI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BERKEN ÇİMEN

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. BURHANETTİN İMRAK

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. BERKEN ÇİMEN

Amaç

Bahçe bitkileri alanında karşılaşılan mevcut ve olası sorunları öngörerek bu sorunların çözümünde izlenecek yolları belirleyebilme, bir plan dahilinde uygulamaya aktarma ve sonuçlandırma yeteneğine sahip, bilgi kaynaklarını uygun bir şekilde değerlendiren ve yeni yöntemler geliştirebilen bilim insanları yetiştirmektir.

Hedef

Bağımsız olarak bilimsel çalışmalar planlayarak yürütebilen, gerektiğinde disiplinler arası çalışmalar yapabilen, araştırma sonuçlarını uygun analiz ve sentez yöntemleriyle değerlendirerek ulusal ve uluslararası platformlarda sunabilen, alanındaki yeni gelişmeleri sürekli olarak izleyen ve çalışmalarına aktarabilen, eleştirilere açık, etik değerlere saygılı ve özgüveni gelişmiş araştırıcı ve akademisyenler yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programda önceki öğrenimlerin tanınması Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre yapılmaktadır.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bilim Doktoru unvanını alır.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenci 7 ders 21 kredi 42 AKTS'lik ve formasyon dersleri almak zorundadır. Tez Program Özeti Tez İzleme Komitesi önünde sunulduktan sonra Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderilir. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezini Fen Bilimleri Enstitüsü kurallarına uygun olarak seçilen jüri önünde savunur.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Akademik kariyer yapabilir. Araştırma kuruluşlarında, özel sektörde veya özel işinde de çalışabilir.

Staj

Doktora programında staj yoktur

Uygulamalı Ders

İlgili Lab ve araştırma alanlarında yapılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Doktora programında iş yeri eğitimi yoktur

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Erasmus kapsamında öğrenciler antlaşmalı ülkelere gidebilmekte ve oradan da öğrenciler bu programa gelebilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Programından mezun olan öğrenciler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte; özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte; ihracat-ithalat, paketleme-pazarlama ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilmekte, isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.