Tıbbi Biyoloji (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sağlık Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

"Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans" programı, moleküler biyoloji ve moleküler genetik teknikleri ile genetik hastalıkların tedavi ve tanısına yönelik olarak gerekli bilgi ve becerinin kazanılmasını sağlar. Bu bağlamda her türlü dokudan DNA izolasyonu ve PCR yapma bilgi ve becerisi kazandırır. Ayrıca hücre ve doku kültürü yapmasını, kromozomların elde edilmesini ve yorumlamasını sağlar. Programdan başarı ile mezun olanlar, akademik hayatlarına doktora eğitimi ile devam edebilmekle beraber sağlık kurumlarında iş bulabilmektedirler.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Tıbbi Biyoloji programından mezun olanlar canlının temel yapısını oluşturan hücre ve organellerinin yapısını ve fonksiyonlarını, doku ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını, genetik materyalin yapısını, genetik hastalıkları ve hastalıklara neden olan genleri, genlerin yapısını, genlerde meydana gelen mutasyonlarla oluşan hastalıkları, kalıtım biçimlerini, moleküler ve sitogenetik tetkik ve analizlerini, otozomal ve cinsiyet kromozomlarının sayısal ve yapısal anomalilerinin ne anlama geldiğini bilmeli ve açıklayabilmelidir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DAVUT ALPTEKİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi PERÇİN PAZARCI

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi PERÇİN PAZARCI

Staj Koordinatörü

Prof. Dr. MEHMET BERTAN YILMAZ

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi PERÇİN PAZARCI

Amaç

Kalıtım modelleri ile genetik hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaların belirlenmesi, yeni tedavi metodlarının geliştirilmesi için moleküler tekniklerin kullanılması, bu bağlamda hastalık ve bireysel risk faktörlerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi, sorunlara çözüm önerilerinin getirilmesi konusunda etkin, sorumluluklarını bilen, görevler üstlenebilen uzmanlar yetiştirmek.

Hedef

Tıbbi Biyoloji programından mezun olanların canlının temel yapısını oluşturan hücre ve organellerinin yapısını ve fonksiyonlarını, doku ve organ sistemlerinin fonksiyonlarını, genetik materyalin yapısını, genetik hastalıkları ve hastalıklara neden olan genleri, genlerin yapısını, genlerde meydana gelen mutasyonlarla oluşan hastalıkları, kalıtım biçimlerini, moleküler ve sitogenetik tetkik ve analizlerini, otozomal ve cinsiyet kromozomlarının sayısal ve yapısal anomalilerinin ne anlama geldiğini bilmeli ve açıklayabilmelidir.

Kayıt Kabul Koşulları

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Tıbbi Biyoloji Tezli Yüksek Lisans diploması

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Programdan mezuniyet için staj gerekmemektedir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programdan mezuniyet için iş temelli öğrenme (staj) gerekmemektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları bulunmamakla birlikte, anabilim dalı akademik kurulunca değerlendirilmeye açıktır.

İstihdam Olanakları

Üniversitelerde akademisyen veya sağlık endüstrisi personeli.