Alman Dili Eğitimi (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Alman Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı iki yıllık bir programdır. Birinci eğitim yılında teorik dersler yer almakta, ikinci eğitim yılında ise tez hazırlanmaktadır. Teorik dersler edebiyat bilimi, dil edinimi, dilbilim ve yöntem alanlarından konular içermektedir. Teorik derslerin amacı daha etkin ve geniş kapsamlı bilimsel bir bakış açısı oluşturmak ve örneklerle bilimsel çalışma yöntemlerini geliştirmek ve seçilen tez konusuyla birlikte bir alanda uzmanlaşmak.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programın amacı öğrencilere alanla ilgili sağlam bir teorik ve yöntem alt yapısını verip araştırma becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Yüksek lisans programı en az 2 yıl sürmektedir. Öğrenciler alan derslerine ek olarak 1 seminer ve uzmanlık alan dersi alırlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUNİSE AKSÖZ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ALİ SAMİ AKSÖZ

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi CAVİDAN ÇÖLTÜ İMREN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi CAVİDAN ÇÖLTÜ İMREN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör.Dr. ERDAL KAÇAR

Amaç

Alman dili eğitimi alanında öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedef

Türkiye'de Almanca eğitim ve öğretimi yapan akademik birimlere nitelikli öğretim üyesi yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

En az 2.20 not ortalaması ve YDS veya eşdeğer bir Almanca sınavından en az 60 dil puanı almak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

"Uzman" derecesi elde edilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Master tezini başarıyla savunmak

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve YDS (ya da muadili bir sınav) sınavlarından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde akademik ve mesleki bilgiye sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Bu programda staj zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda öğrencilerden küçük ölçekli bir çalışma yaparak seminer dersi kapsamında sunmaları beklenmektedir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programda çift yada yan dal olanakları bulunmamaktadır

İstihdam Olanakları

Bu programın mezunları ön koşulları yerine getirmeleri durumunda doktora çalışmalarına devam edebilirler. Bunun yanı sıra, üniversitelerde Almanca bölümlerinde okutmalık ya da akademisyenlik seçenekleri de vardır.