Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Ön Lisans Programı - Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Bu programda sanayideki rolü elektrik mühendisi ile yakin temas içinde olan yüksek düzeyli elektrik teknikerlerinin yetistirilmesi amaçlanmaktadir. Bu programda ögrencilere temel elektrik, elektrik el becerileri, ölçme, elektrik kaynaklari, elektrik makinelerinin yapisi ve kontrolü, entegre proje, elektrik enerjisinin kullanimi, kumanda sistemleri, elektrik elektronik uygulamalari ve bilgisayar kullanimi konularinda teorik ve pratik egitim verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmektedir. Her türlü küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde, elektrik üretiminden tüketimine kadar görev yapabilecek gerekli ara teknik eleman yetiştirilmektedir. Programın 40 öğrenci kontenjanı vardır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. MEHMET ÜLGÜ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. MEHMET YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. HAYRULLAH ÖZEL

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. MEHMET YILMAZ

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. MEHMET ÜLGÜ

Amaç

Çağın gereklerini yakından takip eden, endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programına, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci kabul edilir. Bölüme TYT puan türünde öğrenci alımı yapılmakta ve bölümümüzde 2 yıllık ön lisans eğitimi verilmektedir. Öğrencilerin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programına yerleşebilmesi için Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekir. TYT puanı hesaplanmış olan öğrenciler başarı sıralamasına göre ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme ile tercih ettikleri programa yerleştirilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Öğrenim süresi dört yarıyıldır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için, bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünün alınması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması ile tamamlaması ve başarısız dersi bulunmaması gerekmektedir. Mezun olanlar Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Elektrik Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli puanı alarak ilgili Üniversitelerin kontenjan şartlarını sağlamaları durumunda elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi programlarından birinde öğrenimlerine devam edebilirler. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans programları ÖSYM'nin internet adresinde ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI başlığı altında verilmektedir. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin bazı bölümlerinede geçiş imkanı bulunmaktadır.

Staj

Staj, öğrencilerin ilgili sektörde uyguladıkları uygulamalı bir eğitimdir. Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu programlarında staj, Endüstri Temelli Eğitim dersi olarak ders planında yer almaktadır. Stajlar Okul Müdürlüğü tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır ve staj süresi program şartnamesine bağlı olarak 30 iş gününden az olamaz. Stajın ilk yılın sonunda yaz tatilinde yapılması uygundur. Aksi takdirde öğrenci bir yarıyıl veya bir yıllık haklarını kaybedebilir. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Programı öğrencilerinin sektör temelli eğitim çalışmalarının amaçları aşağıdaki gibidir: - Birinci ve ikinci yıl derslerinde öğretilen mesleki bilgileri staj sırasındaki uygulamalarıyla geliştirmek ve pekiştirmek. - İş hayatına başladıktan sonra çalışacakları olası iş alanlarındaki organizasyon, düzen ve sistemleri iyi tanımak. - İşletmelerde Elektrik Teknikeri olarak üstlenecekleri yetki ve sorumlulukları tanımak, üst ve alt kademelerden sorumlu personel ile uyumlu çalışma alışkanlığı kazanmak ve iyi bir yönetici olmak, aynı zamanda iyi bir istihdam ortamı hazırlamak.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Program öğrencilerinin Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarına kabul olanakları vardır.

İstihdam Olanakları

Program mezunları, 'Elektrik Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Ayrıca kendi iş yerini açma imkanları da bulunmaktadır.