İşletme (II. Öğretim)

Lisans Programı - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi


Temel Bilgiler

İşletme bölümü, ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının orta ve üst kademe yönetiminde çalışabilecek nitelikli yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, öğrenciye işletmelerdeki sorunların tanımı ve çözüm yollarının bulunması konusunda araştırmacı ve çözümsel yaklaşımlar kazandıracak, girişimcilik niteliklerini, iş kurma ve yönetme becerilerini geliştirecek program uygulanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İşletme yönetiminin temel konularını, ilgili kuramsal modelleri, sayısal ve istatistik yöntemlerini kullanarak analiz etmeyi, yorumlamayı, çözüm önerileri geliştirmeyi ve uygulamayı; birey ve ekip çalışmalarında yüksek performans göstermeyi; etkin iletişim kurmayı; iş ahlakı ve sosyal sorumluluk bilinci taşımayı sağlayan bilgi, beceri ve bilinci kazandırmaktır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

İşletme Bölümü’nün misyonu; küresel ve yerel düzeyde gerek özel gerekse kamu sektörüne yönelik işletmelerin ihtiyaç duyduğu, bilgi düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal yönden donanımlı, özgür düşünebilen, teori ile pratiği birleştirebilen nitelikli bireyler yetiştirmek; evrensel değerler ışığında eleştirel bilgiyi üretmek; çağdaş eğitim ve öğretim teknikleri yoluyla öğrencilerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortamı sağlamaktır.

Hedef

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, fiziki ve zihinsel doygunluğa erişmiş, bir üst seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen meslek elemanı yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere işletmeci ünvanı verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için Ç.Ü. Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde geçerli şartları sağlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift anadal/yan dal/ortak programları senato kararına göre belirlenmektedir. Erasmus programı uygulanabilir.

İstihdam Olanakları

İşletme Bölümü mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe (turizm, finans, sağlık, yiyecek vb) yer alan çeşitli işletmelere kadar uzanan bir yelpazede • Pazarlama - satış • Para ve sermaye piyasaları • Bankacılık-Sigortacılık • Finansman • Uluslararası ticaret (ithalat-ihracat) • Satınalma • Muhasebe - Mali müşavirlik • Halkla ilişkiler • Üretim planlama • Yönetim danışmanlığı • İnsan kaynakları yönetimi • Gümrük alanlarında yönetim kademelerinde çalışabilirler. Ayrıca işletme öğretimi; kendi işinizi kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler de yetiştirmektedir. Buna ek olarak araştırmacı ruha sahip mezunlarımız için lisansüstü çalışmaları tamamlamak suretiyle üniversitelerin akademik kadrolarında da yer almak mümkündür.