Spor Yöneticiliği

Lisans Programı - Spor Bilimleri Fakültesi


Temel Bilgiler

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 1995 yılında Spor Yöneticiliği Programının açılması için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurmuş ve izin almıştır. 2004-2005 eğitim-öğretim döneminden itibaren de öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Spor Yöneticiliği Programı ilk olarak; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yükseköğretim yerleştirme sınavından sonra, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul etmiş ve İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte 5 yıllık bir eğitim-öğretim programı olarak tasarlanmıştır. Programa, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren ise 18.05.2012 tarih ve 3200 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı ile ÖSYM tarafından yapılan yükseköğretim merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci alınmasına karar verilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Bilimleri Fakültesinin bir programı olarak halen, ÖSYM tarafından yapılan yükseköğretim yerleştirme sınavı EA puanı ile öğrenci alan dört yıllık bir programdır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Spor Yöneticiliği Bölüm öğrencileri, 4 yıllık eğitim sonunda en az 240 AKTS teorik ve uygulama derslerini tamamladıktan sonra mezun olabilmekte ve "Spor Yöneticisi" ünvanını almaktadırlar. Program kadrosu;1 Profesör, 2 Doçent, 3 Öğr. Gör olmak üzere toplam 6 akademik personelden oluşmaktadır. Spor Yöneticiliği Bölümüne 55 kontenjan ile ÖSYM tarafından yapılan yükseköğretim merkezi yerleştirme sınavı ile öğrenci kabul edilmektedir. Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde ve İletişim Fakültesinde Çift Ana Dal ve üniversitenin diğer fakültelerinde Yan Dal öğrenimi görebilmektedirler. ERASMUS ve MEVLANA Programı ile yurt dışında, FARABİ Programı ile yurt içinde farklı üniversitelerde en fazla 2 dönem olmak üzere eğitim ve öğretim yaşantısı deneyimleyebilmektedirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. YELİZ ŞİRİN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. YELİZ ŞİRİN

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. İREM KAVASOĞLU

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. HARUN TOSUN

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. LÜTFİ TOLGA ÇELİK

Amaç

Spor Yöneticiliği Programı, çağdaş gelişmelere paralel olarak, spor yönetiminin evrensel ve yerel işleyiş ilkeleri ile toplumsal gereksinimleri dikkate alarak spor yönetimi alanındaki bilgi ve becerileri kazandırmayı, evrensel bilimsel çalışmalara katkı sunmanın yanında girişimci, üretken, yaratıcı ve değişime yön verebilecek, etik değerlere sahip liderlik özellikleri ile donanmış spor yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Hedef

Spor Yöneticiliği Bölümü, bilimselliğin ışığında spor yönetimi alanında bilgi üretimine katkıda bulunan, toplumsal ve sektörel beklentileri karşılayacak projeler geliştiren, yönetsel açıdan nitelikli, organizasyon ve yönetim becerisi kazanmış bilgi ve becerileri ile örnek gösterilecek mezunlara sahip bir bölüm olmayı hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Merkezi Yerleştirme Sistemi ile YKS puanına göre öğrenci programa kayıt olabilmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Programın sonuda yasaların verdiği yetki çerçevesinde spor yöneticiliği ve sporun diğer pozisyonlarında görev alabilirler.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Spor Yöneticiliği Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Spor yöneticiliği lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde ALES sınavından ve yabancı dil sınavından geçerli not almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapabilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Spor Yöneticiliği Programı öğrencileri "Yöneticilik Deneyimi I ve II" dersleri çerçevesinde spor ve spor birimi olan kurum ve kuruluşlar ile, spor organizasyonlarda uygulama yapabilmektedirler.

İş Yeri Eğitimi

Spor Yöneticiliği Programında öğrenim gören öğrenciler okulda öğrendiği temel bilgileri alanda bulunan spor örgütlerinde deneyimler yaşayarak öğrenmektedirler.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Spor Yöneticiliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde ve İletişim Fakültesinde "Çift Anadal" ve üniversitenin diğer fakültelerinde "Yan Dal" öğrenimi görebilmektedirler. ERASMUS ve MEVLANA Programı ile yurt dışında, FARABİ Programı ile yurt içinde farklı üniversitelerde en fazla 2 dönem olmak üzere eğitim ve öğretim yaşantısı deneyimleyebilmektedirler.

İstihdam Olanakları

Spor Yöneticiliği Bölümünden mezun olanlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde uzman ve yönetici olarak, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında, ayrıca turistik otellerde, işletmelerde spor organizasyonlarını düzenleme ve yönetme hizmetlerini yürütmek üzere görev alabilirler. Kendilerine ait spor merkezleri açarak yönetebilirler. Ayrıca, akademik alanda kariyer yapan mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor ile ilgili birimlerinde görev almaktadırlar.