Diş Hekimliği

Lisans Programı - Diş Hekimliği Fakültesi


Temel Bilgiler

Diş Hekimliği Programı; ilk iki yıl ağırlıklı olarak verilen temel tıp derslerinin yanı sıra, Toplum Ağız Diş Sağlığı, Diş Anatomisi ve Fizyolojisi, Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Pedodonti, Ortodonti, Periodontoloji, Klinik Tıp Bilimleri ve Tıbbi Etik derslerini ve eğitimini içermektedir. Diş Hekimliği ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların benimsetilmesini kapsayan beş yıllık bir eğitimdir. İlk 3 yıl oldukça modern ve donanımlı olan preklinik eğitiminde; temel tıp bilimleri ve simülasyon laboratuvarları sayesinde güçlü bir klinik öncesi eğitim verilmektedir. 4 ve 5. sınıflarda yürütülen klinik eğitim, diş hekimliğinin tüm disiplinlerini içeren, yeterli sayıda ünitin bulunduğu kliniklerde zengin fiziki şartlarda verilmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

5 Yıl - 300 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu program; -Diş hekimi olarak mesleğinin gerektirdiği klinik ve sağlık bilimlerine ait temel ve güncel bilgileri edindirir. -Temel tıp bilimleri (1., 2. ve 3. sınıfta) ve Klinik tıp bilimleri(4 ve 5. Sınıfta) derslerini içerir. -Klinik tıp bilimleri derslerinin kliniğe entegrasyonunu sağlayan dersleri içerir. -Diş hekimliği alanındaki preklinik eğitimi modern ve güncel eğitim ekipmanları içeren simülasyon ve preklinik laboratuvarlarında 1,2 ve 3. Sınıflarda yürütür. -Klinik eğitimi, 4 ve 5.sınıfta fakültenin klinik koşullarında ilgili bölümlerin öğretim elemanları sorumluluğunda yürütür. -Mesleğin gerektirdiği etik ve hukuki sorumlulukları kapsayan dersleri içerir ve bu sorumlulukların klinik eğitim sırasında uygulanmasına olanak sağlar.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. HAMDİ OĞUZ YOLDAŞ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. ADİLE ŞEHNAZ YILMAZ

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. ORHUN EKREN

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY SOYGUN

Amaç

Ağız ve diş sağlığının, genel sağlığın en önemli bileşenlerinden biri olduğunu kavrayan ve bunu korumak için çabalayan, ağız-diş sağlığı hastalıklarının tanısı ve tedavisi ile ilgili güncel bilgi ve becerilere sahip, etik, ahlaki ve hukuki kurallara uyan, mesleki sorumlulukları etkili ve güvenli şekilde yerine getiren, bağımsız çalışabilen, uluslararası standartlara sahip diş hekimleri yetiştirmektir.

Hedef

-Öğrencilere, diş hekimliği alanında teorik ve pratik anlamda üst düzey yetkinlik kazandırmak. Bu bağlamda yeterli klinik uygulama ortamı ve laboratuvarların sağlanması ve koşullarının güncel ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi. - Diş hekimliği programının araştırıcı ve sorgulayıcı hekim yetiştirmeyi teşvik edecek şekilde planlanması. - Dinamik bir eğitim-öğretim planı ile sürekli geliştirilen bir diş hekimliği eğitim yaşamı oluşturulması.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi ile kabul edilir. Bununla birlikte, yatay geçiş kapsamında, mevcut yönergelere uygun olarak, Ek-1 Madde ve Genel Not Ortalaması (GNO) ile yerleşebilmektedirler. Programın, yabancı uyruklu öğrenciler için ayrılan %1 kontenjanı mevcuttur.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programın başarıyla tamamlayan öğrencilere "Diş Hekimi lisans diploması" verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda kendi alanında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda eğitimlerine devam edebilirler. Ayrıca ÖSYM tarafından yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS) Sınavı ile "Uzmanlık Eğitimi" almak üzere üniversitelerde eğitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bu programda staj bulunmamaktadır.

Uygulamalı Ders

Fakültemizde uygulamalı dersler 4 ve 5. sınıflarda başlamaktadır. Fakültemiz, Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi, Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Periodontoloji, Pedodonti ve Restoratif Diş Tedavisi kliniklerinde Öğretim elemanları sorumluluğunda, her sınıf için haftada 20 saat olmak üzere 40 hafta süresince yürütülmektedir.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

İstihdam Olanakları

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, T.C. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ağız-Diş Sağlığı Merkezleri'nde, Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS) Sınavı sonucu yerleştikleri Yükseköğretim Kurumlarında veya özel klinik ve muayenehanelerde istihdam edilebilirler.