Fizik (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Tezli Yüksek lisans programı 2 yıllık bir fizik eğitimini kapsamaktadır. Öğrencilerin 3 zorunlu dersin yanında en az 4 seçmeli dersi almaları gerekmektedir. Her bir ders 8 AKTS kredisine sahiptir. Tezli Yüksek lisans programı öğrencileri, zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, fiziğe ilişkin özel bir konuda araştırma yaparlar ve elde ettikleri sonuçları içeren bir yüksek lisans tezini sunarlar.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek uluslar arası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Erasmus Koordinatörü

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Amaç

Fizik alanında yetkin ve donanımlı araştırmacılar yetiştirmek. Güncel konularda araştırma yapmak ve ülkemizin gereksinimi olan alanlarda uygulamaya yönelik teknolojiler geliştirerek ülke yararına sunmak. Dünya kalitesi standartlarında eğitim ve öğretim vermek. Buna hizmet eden dinamik bir lisansüstü programlar oluşturmak ve geliştirmek. Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında araştırma yapmak. Küresel rekabet ortamında gereken bilgi ve becerilerle donanmış, bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri takip eden, bugünün ve geleceğin dünyasındaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkıda bulunan, akılcı, yaratıcı, sorgulayıcı, kendine güvenen, girişimci, araştırma ve geliştirmeye önem veren, çağdaş, kültürlü, sosyal sorumluluk bilincine sahip, uzman, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabete açık, sahip olunan bilgileri gerek akademik yaşamda gerekse toplumsal süreçlerde uygulayabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak. Üniversite, sanayi ve diğer sektörlerdeki uygulamalarda yetkinliğe sahip ve çözüm üreten iletişimi yüksek tercih edilen bireyler yetiştirmek.

Hedef

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve disiplinler arası çalışmalarda önem vererek yeni teknolojileri geliştirmek ve farklılık yaratan çalışmalarda bulunmak, ulusal ve uluslararası platformlarda eğitim ve araştırmalarda söz sahibi, güçlü ve tercih edilen eğitim kurumu olmak.

Kayıt Kabul Koşulları

FİZİK yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)´nun lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği ile Çukurova Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirtilen koşulları .sağlamaları zorunludur. Başvuru koşulları ve bir yüksek lisans programına başvuru ile ilgili diğer bilgiler, üniversitenin internet sayfasında her sömestir başında ilan edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Fizik (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Kazanılan derece ile bilim uzmanlı elde edilir. Sonraki aşamalarda doktoraya başlayabilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

-

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

-

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

-

İstihdam Olanakları

Üniversite bünyesinde veya farklı kurumlarda arge faaliyetlerinde görev alırlar.