İç Mimarlık

Lisans Programı - Mimarlık Fakültesi


Temel Bilgiler

Mesleğinin gereksinimi olan üstün nitelikli tasarımcı ve sanat elemanı yetiştirme amacı ile 1994 yılında Ana Bilim Dalı olarak kurulan İç Mimarlık Bölümünde Lisansüstü eğitime başlanılmıştır. Eğitiminin gereği olarak 1999 yılında Güzel Sanatlar Fakültesine aktarılan İç Mimarlık Bölümüne 2000 yılında lisans öğrencileri alınarak eğitim yelpazesi genişletilmiştir.Lisans düzeyinde diploma veren eğitimin süresi 4 yıldır. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans ve çalışma alanına bağlı olarak konusunda deneyimli olan diğer üniveristelerdeki İç Mimarlık Bölümleri ile ortak olarak 4 yıllık sanatta yeterlik eğitimleri verilmektedir. İç Mimarlık Bölümü´nde eğitim ve öğretim; dersler, atölye çalışmaları, eskiz çalışmaları, seminerler, stajlar ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür. Eğitim dili Türkçe´ dir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

İç Mimarlık, birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıklari özel ve genel tüm çevrenin ve mobilyalarin tasarlanması dogrultusunda, ögrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleri ile tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar. İç Mimarlık, mimari yapı bütünlüğünde açık - kapalı her çevrenin, hacim donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan faktörü, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerler, sosyo-ekonomik kriterler paralelinde planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi, kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin, bilgide, beceride, tasarim yeteniğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir. Eğitim sürecinde, görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metotlari kuramsal anlatımlar, deneysel pratik uygulamalar alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek iç mimarlık mesleğine hazırlanırlar. Egitim programı, konu ağırlıkları dengelenerek, İç Mimarlık - Çevre Tasarımı ve İç Mimarlik - Mobilya Tasarımı adlari ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi TUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. TÜLAY CANBOLAT

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. TÜLAY CANBOLAT

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi TUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ

Oryantasyon Sorumlusu

Arş.Gör.Dr. Kemal SAKARYA

Amaç

Mesleğin gereği olan sorumluluk bilincine sahip, araştırmacı, bilimsel ve teknolojik olduğu kadar sanatsal ve düşünsel boyutları ile meslek pratiğine dönüştürecek bilgi ve becerileri kazanan öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef

4 yıllık öğrenim süreci sonunda mezun olan öğrencilerin, meslek etiğinin sorumluluğuna sahip, meslek alanında hizmet verebilecekleri, yeterli donanım ve bilgi birikimine sahip olmaları öncelikli hedeftir. Ayrıca mezunlarımızın İç Mimar unvanı ile kazandıkları edinimlerinin ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip olması da hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa ögrenciler Ölçme Seçme ve Yerlestirme Merkezi (ÖSYM) tarafindan verilen yerlestirme sonuç belgesi ile kabul edilir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

İç Mimar

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, en az 240 AKTS kredi ders almak, stajları tamamlamak ve tüm derslerden başarılı olmak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Lisans eğitimi programındaki stajlar: Şantiye Stajı 22 iş günü, Atölye Stajı 22 iş günü, Büro Stajı 22 işgünü olmak üzere belirtilen sırada tamamlanır. Staj yerleri öğrenciler tarafından önerilir staj komisyonu tarafından onaylanarak belirlenir.

Uygulamalı Ders

Bu programda uygulamalı ders bulunmamaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Programda işyeri eğitimi bulunmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal ve Yan Dal Programları bulunmaktadır. Bununla birlikte üniversitemiz tarafından Farabi programı ile yurt içi, Erasmus ve Mevlana programları ile yurt dışındaki anlaşmalı olduğumuz üniversitelere öğrenci değişimi olanağı tanınmaktadır.

İstihdam Olanakları

Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden itibaren İç Mimarlar Odası’na kayıt olarak özel sektörde veya devlet kurumlarında İç mimar unvanı ile mekân ve mobilya tasarımı alanlarında çalışabilmektedir. Mezunlarımız; İç mimari tasarım ofisi açabilir, hâlihazırda bir tasarım ofisinde ücretli İç mimar olarak çalışabilir, yapı şantiyelerinde İç mimar Şantiye Şefi olarak görev yapabilir, yapı ürünleri mağazalarında satış ve tasarım yapan İç mimar olabilirler. Ayrıca üniversitelerde Akademisyen olarak kalabilir, belediyelerde İç mimar olarak görev yapabilir, resmi kurumların Yapı Daire Başkanlıklarında İç mimar olabilir, home-office çalışan ve çizim-sunum-maket-render yapan serbest İç mimar olabilirler.