Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Ön Lisans Programı - Kozan Meslek Yüksekokulu


Temel Bilgiler

Ön lisans eğitimi veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı; kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkıda bulunmak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan iki yıllık yüksek öğretim programlarıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Bu programda iki yıllık ön lisans düzeyinde teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı bölümü, değişen ve gelişen iş dünyası çerçevesinde bu alandaki ihtiyacı gidermek için nitelikli ve eğitimli personeller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bu alan öğrencilerine işletme yönetimi, büro yönetimi, yönetici sekreterliği ve yazışma teknikleri gibi teorik derslerin yanı sıra; klavye teknikleri, etkili bilgisayar kullanımı ve büro otomasyon sistemleri gibi uygulamalı derslerde verilmektedir. Bu açıdan okulumuz, bu alanın özelliklerinin ve öneminin farkında olup gerekli teknolojik donanımlara yatırımlar yapmaya devam etmektedir. Ayrıca bu alanda F - klavye ve Q - klavye kapsamında 10 parmak dersleri verilmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. BİRSEN DAĞLI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Erasmus Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet KARABULUT

Staj Koordinatörü

Öğr. Gör. BİRSEN DAĞLI

Oryantasyon Sorumlusu

Öğr. Gör. BİRSEN DAĞLI

Amaç

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.

Hedef

Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkemiz için büro faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için destek olmak üzere bu alanda eğitim görmüş yeterli sayıda ara eleman yetiştirmektir. Gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Öğrenciler bölüme "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türü sonucuna göre kabul edilirler. Diğer şartlar YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olmaları ve ÖSYM'nin uyguladığı sınavın ilgili alanından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

ÖN LİSANS

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 30 işgünü staj yapmak.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun olan öğrenciler dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık İİBF girebilmektedir.2 yıllık mezunu olarak KPSS ön lisans sınavına girerek yeterli puanı aldığı durumda memur olarak atanabilmektedirler.

Staj

Yaz Stajı 30 işgünü olarak yapılmaktadır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencileri, Kamu ve özel sektördeki şirketler kuruluşlar ,hastaneler,halkla ilişkiler ve yazı işleri departmanları gibi yerlerde stajını yapmaktadır.

Uygulamalı Ders

Yaşam boyu eğitimin mesleki eğitim alanında gelişimini sağlar ve mesleğindeki uygulamaları yönetmelik ve projelerine uygun olarak yaptırır.

İş Yeri Eğitimi

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı öğrencileri, Kamu ve özel sektördeki şirketler kuruluşlar ,hastaneler,halkla ilişkiler ve yazı işleri departmanları gibi yerlerde stajını yapmaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Üniversitenin Erasmus, Farabi Ve Mevlana programlarından yararlanabilir.

İstihdam Olanakları

Program mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkemiz için büro faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için destek olmak üzere bu alanda eğitim görmüş yeterli sayıda ara eleman sağlayacaktır.