Bahçe Bitkileri

Lisans Programı - Ziraat Fakültesi


Temel Bilgiler

Meyve Yetiştirme ve Islahı (Turunçgiller ve diğer subtropik meyveler; Ilıman iklim meyve türleri), Sebze Yetiştirme ve Islahı, Bağcılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği ile bu ürünlerin Muhafazası ve Derim Sonrası Fizyolojisi, Biyoteknoloji ve Organik Yetiştiriciliği konularında kamu ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayabilecek Ziraat Mühendisleri yetiştirilmesine yönelik olarak uygulamalı eğitim verilmektedir. Bahçe Bitkileri Bölümü 4 yıllık programda, öğrenciler ilk iki yıl ağırlıklı olarak diğer bölümlerden tarım bilimleri alanında genel tarım dersleri, 3. ve 4. yılda ise ağırlıklı olarak bahçe bitkileri ile ilgili uygulamalı dersleri alırlar. Bunların haricinde, seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi duydukları konularda bilgi edinmelerine olanak sağlanmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

1970 yılında Ziraat Fakültesinde kurulmuş olan ilk üç bölümden birisi olan bölümümüzün yer aldığı Çukurova, konum itibari ile bir bahçe cenneti olup her türlü ılıman iklim ve subtropik bahçe ürünlerinin yaygın tarımının yapıldığı, açıkta ve örtüaltında yetiştiriciliğin modern yöntemlerle gerçekleştirildiği bir bölgedir. Gerek Çukurova topraklarında gerekse Toros yaylalarında bulunan koleksiyon, üretim ve araştırma alanlarıyla çok sayıda meyve, bağ, sebze ile süs bitkileri tür ve çeşitlerinin yetiştirilmesine uygun olanaklara sahiptir. Bu olanaklara, iyi donanımlı modern laboratuvarlar, büyüme odaları, seralar, soğuk hava depoları, bahçe işleme ve bakım alet ve makinaları eklenmiş olduğundan, öğrenciler sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesindeki bahçe bölümlerinin sahip olamadığı fiziksel ve ekolojik koşullarda uygulama ağırlıklı bir eğitim ve öğretim görmektedirler. Alanında uzmanlaşmış yeterli sayıda ve güçlü akademik kadroya sahip olan bölümde (17 Profesör, 3 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent), bahçe bitkilerinin çoğaltılması, yetiştiricilik ve ıslahı, ürün muhafazası, biyoteknoloji ve organik yetiştiriciliği gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda yöre çiftçisinin yetiştiricilik sorunlarına yönelik pratik çalışmaların yanında, yurtiçi ve yurtdışı çok sayıdaki araştırma kuruluşu ve üniversitelerle bağlantılı olarak önemli bilimsel araştırmalar yapılmakta ve araştırma sonuçları saygın bilimsel dergilerde yayınlanmaktadır. Ayrıca ERASMUS programı çerçevesinde birçok ülkedeki Bahçe Bitkileri Bölümüyle öğrenci değişimi yapılmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. SEVGİ PAYDAŞ KARGI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Prof. Dr. SEVGİ PAYDAŞ KARGI

Erasmus Koordinatörü

Prof. Dr. NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. BURHANETTİN İMRAK

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. Mehmet Ali SARIDAŞ

Amaç

Programın amacı; meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği, ıslahı ve ürün muhafazası alanlarında uzmanlaşmış, kamu ve özel sektörde çalışabilecek, ülke koşullarını ve üretim yapısını bilen, aynı zamanda uluslararası çalışabilme yeteneğinde olan, teknik bilgi olarak donanımlı, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip, proje yapabilen, etik değerleri yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve üretimde doğayı kollayıp koruyan Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Hedef

Bahçe Bitkileri Programı; meyve, sebze, bağ ve süs bitkileri alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kuramsal ve uygulamalı son teknolojik bilgilerle donanımlı, sorunları analiz edebilme ve çözümleyebilme yeteneğinde, analitik düşünebilen, proje yazma, danışmanlık ve bilirkişilik yapma becerilerine sahip, sosyal, kültürel, toplumsal olaylara ve çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenme bilincinde mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kayıt Kabul Koşulları

Kazanılan 'Bahçe Bitkileri' lisansı Türkiye'de üniversiteler, kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarla birlikte özel sektörde geçerlidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Ziraat Mühendisi, Bahçe Bitkileri Lisans Programı Mezunu

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

4 üzerinden en az 2 GNO ve 240 AKTS nin tamamlanması, zorunlu yaz stajı ve mezuniyet çalışmasının tamamlanması.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda lisans egitimini basariyla tamamlayan ögrenciler, "Ç.Ü. Lisansüstü Egitim ve Ögretim Yönetmeligi" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalamasi ve mülakat sinavinin birlikte degerlendirilmesi sonucunda kendi alaninda veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda egitimlerine devam edebilirler.

Staj

Bahçe Bitkileri programında, staj 6. yarıyıl eğitim öğretim dönemini takip eden yaz döneminde yapılmaktadır. Bu programda okuyan öğrenciler, staj yapacağı kurumu kendileri belirleyebildiği gibi, bölüm staj koordinatörleri de öğrencileri kurumlara yönlendirebilmektedir. Yaz döneminde yapılan staj süresi 40 iş günüdür.

Uygulamalı Ders

Uygulamalı dersler Öğretim Üyeleri tarafından arazide, laboratuvarlarda ve soğuk hava depolarında yaptırılmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Bu programda uygulanmamaktadır.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Türk Yüksek Ögretim kurumlarinda önceki formal (örgün ) ögrenmenin taninmasi dikey, yatay ve üniversite içindeki geçisler Yüksek Ögretim Kurulu`nun belirlemis oldugu "Yüksekögretim Kurumlarinda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasinda Geçis, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arasi Kredi Transferi Yapilmasi Esaslarina Iliskin Yönetmelik" kapsaminda gerçeklestirilmektedir.

İstihdam Olanakları

Bahçe Bitkileri Programından mezun olan öğrenciler, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı ile değişik devlet kuruluşlarında araştırıcı ve yayımcı olarak görev alabildikleri gibi, Ziraat Bankası ve bazı diğer bankalar, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, özel tohumculuk ve fide-fidan yetiştiricilik firmaları, meyve-sebze muhafaza depoları ve ürün paketleme evleri, salça-konserve ve meyve suyu fabrikaları, özel çiftlikler ve seracılık işletmelerinde çalışabilmekte; özel bahçe bakımı ve danışmanlık hizmetleri yanında ayrıca tohum, gübre ve zirai ilaç bayiliği yapabilmekte; isterlerse kendileri özel yetiştiricilik birimlerini kurup işletebilmekte veya üniversitelerde akademik kariyer yapabilmektedirler.