Yönetim ve Organizasyon

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Program, çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Program, benzerlerinden farklı olarak Türkiye´nin en köklü üniversitelerinden biri olan Çukurova Üniversitesi ve yine Türkiye´nin en büyük ve gelişmiş şehirlerinden biri olan Adana´da özel ve kamu sektörü işletmelerinin değişik yönetim kademelerinde çalışan yönetici ve diğer personele, yönetim ve organizasyon alanında çağdaş bir perspektif kazanma, analitik, teknik, kavramsal, karar verme ve insan ilişkileri yetkinliklerini geliştirme fırsatı kazandırmaktadır.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. DENİZ ZEREN

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Doç. Dr. BEHİYE GÜLSÜN KARAÇAY

Erasmus Koordinatörü

Doç. Dr. BERNA BULĞURCU

Staj Koordinatörü

Oryantasyon Sorumlusu

Prof. Dr. KORAY TUAN

Amaç

Programın amacı çalışma hayatına akademik personel olarak devam etmek isteyenler ile özel sektörde veya kamu sektöründe yönetici olarak çalışmak isteyenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik eğitim hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, kendi işini kurarak ilerlemek isteyen kişilere de girişimcilik yönünde eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.

Hedef

Programın genel hedefi, öğrencilerin yönetim ve organizasyon alanında en üst düzey teorik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamaktır. Program, öğrencilerin, işletme problemlerinin çözümünde uygulanabilecek çağdaş araştırma yöntemlerini anlayıp uygulayabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Programın bir başka hedefi de, öğrencilere, işletme problemlerine yaratıcı ve değişim odaklı çözümler getirebilme becerisi kazandırmaktır. Bir diğer program hedefi ise, mezunların, potansiyel öğretim elemanı olarak, yönetim ve organizasyon konularını öğrencilerine etkin bir şekilde aktarabilme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, programdaki tüm dersleri başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve yeterlilik ile doktora tez sınavında başarılı olmak gereklidir.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetim ve organizasyon alanında doktora derecesi alırlar.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programdan mezun olabilmek için "Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde geçerli şartları sağlamak gereklidir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Programdan mezun olan öğrenciler sosyal bilimlerin ilgili alanlarında doktora sonrası çalışmalar yapabilir.

Staj

Staj dersi bulunmamaktadır

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

İşyeri eğitimi bulunmamaktadır

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın Erasmus dahilinde değişim olanağı ve senato tarafından belirlenmiş değişim olanakları söz konusudur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, her türlü mal ya da hizmet üreten işletmelerde çeşitli birimlerde çalışabilir, yönetici olarak yetiştirilebilir ve ilgili alanlarda akademik kariyer yapabilirler.