Biyomedikal Mühendisliği (Tezli)

Yüksek Lisans Programı - Fen Bilimleri Enstitüsü


Temel Bilgiler

Biyomedikal mühendisliği, farklı mühendislik branşlarının birikim ve tecrübelerinden yararlanarak insan sağlığı ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışan bir mühendislik dalıdır.

Programın Süresi ve Kredisi

2 Yıl - 120 AKTS

Özellik ve Tanım

Biyomedikal mühendisliği, farklı mühendislik branşlarının birikim ve tecrübelerinden yararlanarak insan sağlığı ile ilgili problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi amacıyla çalışan bir mühendislik dalıdır. Öğrenciler yüksek lisans eğitimi boyunca mikroelektronik, yazılım geliştirme, biyomekanik, rehabilitasyon robotiği, biyomedikal enstrumantasyon gibi alanlarda lisans üstü düzeyde eğitim alıp araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunabilirler.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. MUTLU AVCI

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi CABBAR VEYSEL BAYSAL

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İSTANBULLU

Staj Koordinatörü

Doç. Dr. AHMET AYDIN

Oryantasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA İSTANBULLU

Amaç

Öğrencinin Biyomedikal Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Hedef

Programın amacı insan sağlığı ile ilgili sorunların çözülmesinde bilgilerini en iyi şekilde kullanan, nitelikli yüksek mühendislerin yetiştirilmesidir. Bu program en az yedi ders, seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur. Programda bulunan derslerin hepsi seçmeli olup, danışmanın önerileri doğrultusunda alınırlar.

Kayıt Kabul Koşulları

Bu programa öğrenciler "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde ALES, Lisans mezuniyet not ortalaması ve mülakat sınavının birlikte değerlendirilmesi sonucunda bu lisansüstü programında eğitimlerine başvurabilirler.

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyomedikal Mühendisliği(Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kazanılan Derecenin Kuralları

Fen Bilimleri Enstitüsünün asgari olarak belirlediği ders, seminer ve tez çalışmalarının başarı ile tamamlanmasının ardından Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi verilmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü asgari şartlarına ilave herhangi bir şart bulunmamaktadır. İlkesel olarak, bilimsel araştırma ve yayın etiği doğrultusunda kazanılan Yüksek Lisans derecesinin insanlık yararına teknolojiler için kullanılması esastır.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Staj

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için yapılması gereken staj zorunluluğu yoktur.

Uygulamalı Ders

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programında Uygulamalı dersler ilgili öğretim üyesinin araştırma laboratuvarında gerçekleştirilmektedir. Bu süreç teorik tasarımı müteakip eden benzetim, prototipleme, ölçme ve ürünleştirme basamaklarını barındırmaktadır.

İş Yeri Eğitimi

Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı için yapılması gereken iş temelli öğrenme yoktur.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Çift Anadal / Yan Dal / Ortak Program olanakları yoktur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, "Biyomedikal Yüksek Mühendisi" ünvanıyla birçok alanda, farklı amaçlı ve ölçekteki kamu ve özel sektör kurumlarında istihdam edilmektedirler.