Özel Hukuk

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü


Temel Bilgiler

Özel Hukuk doktora programı, lisans ve yüksek lisans, eğitimlerini hukuk alanında yapmış olan hukukçuların özel hukuk alanında uzmanlaşmasını ve bu alanda bir doktora tezi yazarak mezun olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu nedenle, temel kanunlardaki yapılan yoğun değişiklikler, hukuk uygulayıcıları ile akademik alanda görev almak isteyenleri bu programa yöneltmektedir.

Programın Süresi ve Kredisi

4 Yıl - 240 AKTS

Özellik ve Tanım

Özel Hukuk, hukuk biliminin ulusal ve uluslararası alanda en fazla ve en hızla gelişen alanını oluşturmaktadır. Özellikle son elli yılda; başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve bu bağlamda ekonomik ağırlıklı hukuki ilişkilerin ağırlık kazandığı atipik sözleşmeler hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Tüketici Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku alanlarında ulusal hukukun yanı sıra uluslararası ve uluslarüstü boyutta önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Söz konusu gelişim ve evrim süreci devam etmektedir.

Eğitim Şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. ÖMER KORKUT

AKTS / Bilgi Paketi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ARİFE ÖZGE YENİCE CEYLAN

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi ARİFE ÖZGE YENİCE CEYLAN

Staj Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Seda ARSLAN DURMUŞ

Oryantasyon Sorumlusu

Doç. Dr. HAKAN ALBAYRAK

Amaç

“Özel Hukuk Bilimleri” olarak nitelenebilecek anılan bilim alanlarında ayrıntılı, derinlemesine ve bilime katkı niteliğinde özgün monografik tez ve araştırma programlarını gerçekleştirmeye muktedir yetkin hukukçuları yetiştirmek “Özel Hukuk Doktora Programı”nın belli başlı amacını ve özelliğini oluşturmaktadır.

Hedef

Kendini sürekli olarak geliştirebilen, ulusal ve uluslararası güncel olaylarla hukuki düzenlemeleri takip eden, teorik ve pratik bilgisiyle sentez yapabilme kabiliyetine sahip özel hukuk uzmanları yetiştirmektir.

Kayıt Kabul Koşulları

Özel Hukuk Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak

Kazanılan Derece / Unvan / Nitelik

Özel hukuk doktoru

Kazanılan Derecenin Düzeyi

Doktora

Kazanılan Derecenin Kuralları

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere özel hukuk doktora diploması verilir.

Mezuniyet Sonrası Üst Kademeye Geçiş

Mezuniyet sonrası üst kademe mevcut değildir.

Staj

Yok

Uygulamalı Ders

Uygulama dersi bulunmamaktadır

İş Yeri Eğitimi

Doktora programında iş yeri eğitimi mevcut değildir.

Çift Anadal, Yandal ve Değişim Olanakları

Programın Erasmus dahilinde değişim olanağı ve senato tarafından belirlenmiş değişim olanakları söz konusudur.

İstihdam Olanakları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı mezunları, sunulan farklı dersler dâhilinde çalışmak istedikleri konuda mesleki anlamda uzmanlaşarak kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda pozisyon bulabilmektedirler.